Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On fresh-cut wood of Juniperus virginiana (eastern red-cedar) in dry-mesic upland oak/hickory forest.

Enoclerus nigripes - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Enoclerus nigripes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 05:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Mesic upland oak/hickory/maple forest.

Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Along roadside through dry-mesic upland oak/hickory forest.

Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Along road though dry-mesic upland oak/hickory forest.

Eurytides marcellus - Photo (c) Larry Meade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Eurytides marcellus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steelbirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 03:50 ΜΜ CST
Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Pipilo maculatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steelbirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:20 ΠΜ CST
Bucephala albeola - Photo (c) ivanparr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ivanparr
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Bucephala albeola, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steelbirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:39 ΠΜ CST
Melanitta americana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Melanitta americana, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steelbirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 08:57 ΠΜ CDT
Juglans nigra - Photo (c) George Afghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Afghan
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2019 06:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

Congregated on concrete wall.

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:24 ΠΜ CDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zack_goes_outside

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:05 ΠΜ UTC
Hemaris diffinis - Photo (c) tex-anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tex-anne
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Hemaris diffinis, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 07:30 ΠΜ CST
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bordwalk2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 07:13 ΜΜ CDT

Τόπος

Eureka, MO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found underneath a large power of leaves I was blowing away.

Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 06:44 ΜΜ CDT
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 06:19 ΠΜ CDT
Γαλαζοτσίχλονο - Photo (c) Gareth Rasberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:29 ΜΜ CDT
Popillia japonica - Photo (c) softie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Popillia japonica, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 06:49 ΜΜ -05
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 07:23 ΜΜ UTC
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 12:56 ΜΜ -05
Phlox divaricata - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Phlox divaricata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukonsully

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 04:08 ΜΜ CST
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starlinghunter

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 06:40 ΜΜ CST

Περιγραφή

Landed on me at Winter Park during flooding of the Meramec. About 1/4" inch or less

Cucujus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Γένος Cucujus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vbe01

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 05:41 ΜΜ CEST
Anas bahamensis - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Anas bahamensis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steelbirder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 06:06 ΜΜ CST
Scolopax minor - Photo (c) Matt Brady, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Brady
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Scolopax minor, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcticory

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:12 ΜΜ EST
Urbanus proteus - Photo (c) Brandon Gilford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Brandon Gilford
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Urbanus proteus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steelbirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:31 ΠΜ CDT
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steelbirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 05:26 ΜΜ CDT

Τόπος

TX-290, Texas, USA (Google, OSM)
Spizella pallida - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Spizella pallida, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:14 ΠΜ CST

Περιγραφή

Dry-mesic deciduous upland forest.

Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:09 ΠΜ CST

Περιγραφή

Dry-mesic upland deciduous forest.

Αμερικανικό Ελάφι - Photo (c) Mark Moschell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

grassnut

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:40 ΠΜ CST

Τόπος

Columbia, MO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

One individual near the parking lot to the preserve

Αλεπωσκίουρος - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivian91

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 10:06 ΠΜ UTC
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) tca12345, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tca12345
Η ταυτότητα του χρήστη joshua_uffman: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 104