Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 06:42 PM -03

Περιγραφή

Suele verse un grupo de aproximadamente 5 o 6 pavas en este sector.

Ετικέτες

Penelope bridgesi - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Penelope bridgesi, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Registrada con cámara trampa en plena selva de Yungas. La primera imagen es foto, las demás capturas de video.

Lutreolina massoia - Photo (c) Gonzalo Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Lutreolina massoia, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:34 PM -03

Ετικέτες

Dolichandra unguis-cati - Photo (c) Kobie du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kobie du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Dolichandra unguis-cati, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

La fecha en la que se captó la imagen fue el 1 de agosto de 2021. Lamentablemente la cámara desconfiguró ese dato unos días antes.

Ετικέτες

Eira barbara - Photo (c) Norton Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norton Santos
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Eira barbara, Ένα μέλος του Ικτιδίδες (Οικογένεια Mustelidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 03:39 PM -03

Ετικέτες

Handroanthus impetiginosus - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Handroanthus impetiginosus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 03:50 PM -03
Vernonanthura squamulosa - Photo (c) josebv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by josebv
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Vernonanthura squamulosa, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Juglans australis - Photo (c) Germaine A. Parada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Juglans australis, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:05 AM -03

Ετικέτες

Cyclarhis gujanensis - Photo (c) Oswaldo Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswaldo Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Cyclarhis gujanensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 01:33 PM -03

Ετικέτες

Rupornis magnirostris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Rupornis magnirostris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 04:16 PM -03

Ετικέτες

Chlorospingus flavopectus - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Chlorospingus flavopectus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:26 PM -03

Ετικέτες

Basileuterus culicivorus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Basileuterus culicivorus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:31 AM -03

Ετικέτες

Tigrisoma lineatum - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Tigrisoma lineatum, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:05 AM -03

Ετικέτες

Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Dryocopus schulzii - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Dryocopus schulzii, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:37 AM -03

Ετικέτες

Colaptes rubiginosus - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Colaptes rubiginosus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:13 AM -03

Ετικέτες

Tachycineta leucorrhoa - Photo (c) Gustavo Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Tachycineta leucorrhoa, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:11 AM -03
Xylosma pubescens - Photo (c) Francisco Cornell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francisco Cornell
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Xylosma pubescens, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:03 AM -03

Ετικέτες

Schinus gracilipes - Photo (c) Analía Benavidez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Analía Benavidez
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Schinus gracilipes, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 07:01 PM -03

Ετικέτες

Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:55 AM -03

Ετικέτες

Allophylus edulis - Photo (c) James Dean Leal Rocha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Dean Leal Rocha
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Allophylus edulis, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:15 AM -03

Ετικέτες

Sambucus peruviana - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Sambucus peruviana, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 11:25 AM HST

Περιγραφή

Puede ser aliso del cerro?

Alnus acuminata - Photo (c) Roberto Castro-Cortes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Alnus acuminata, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσελότος (Leopardus pardalis)

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto tomada con cámara trampa. Este es el primer registro de esta especie para Catamarca. Dejo la publicación correspondiente: https://doi.org/10.30550/j.azl/2021.65.1/2021-02-11

Οσελότος - Photo (c) Eric Kilby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Οσελότος (Leopardus pardalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiab87

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:07 PM -03
Spinus magellanicus - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Poveda
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Spinus magellanicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 01:35 PM -03
Auricularia - Photo (c) Katy Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katy Wang
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Catamarca, AR (Google, OSM)
Juglans australis - Photo (c) Germaine A. Parada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Juglans australis, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 08:29 PM -03
Aralia soratensis - Photo (c) Gonzalo Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Aralia soratensis, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 06:53 PM -03
Alnus acuminata - Photo (c) Roberto Castro-Cortes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Alnus acuminata, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 02:49 PM -03
Phytolacca bogotensis - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Phytolacca bogotensis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonza_martinez35

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 06:35 PM -03
Platycoelia inflata - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη josebv: Platycoelia inflata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 88