Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mammalrycreek

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 02:12 ΜΜ PDT
Viola - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Γένος Viola, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

katy283

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 03:12 ΜΜ PDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerlulu

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:32 ΠΜ PDT
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katy283

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 03:08 ΜΜ PDT
Acer macrophyllum - Photo (c) Olivia Tittaferrante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olivia Tittaferrante
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Acer macrophyllum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taigab

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:26 ΠΜ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherobinlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:30 ΠΜ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taigab

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:32 ΠΜ PDT

Τόπος

Burien, WA, USA (Google, OSM)
Saccharina - Photo (c) Paul Norwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Norwood
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Γένος Saccharina, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freyja3154

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:36 ΠΜ PDT

Τόπος

Burien, WA, USA (Google, OSM)
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taigab

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:41 ΠΜ PDT

Τόπος

Burien, WA, USA (Google, OSM)
Neverita lewisii - Photo (c) Charlotte Seid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Seid
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Neverita lewisii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherobinlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:30 ΠΜ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherobinlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:45 ΠΜ PDT
Symphoricarpos albus - Photo (c) Steve Kelley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Kelley
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Symphoricarpos albus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherobinlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:45 ΠΜ PDT
Symphoricarpos - Photo (c) Leonora Enking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Γένος Symphoricarpos, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel73480

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:43 ΠΜ PDT
Oemleria cerasiformis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Oemleria cerasiformis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel73480

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:46 ΠΜ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel73480

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:47 ΠΜ PDT
Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherobinlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:52 ΠΜ PDT
Oenanthe sarmentosa - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Oenanthe sarmentosa, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

freyja3154

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:53 ΠΜ PDT
Μαργαρίτα - Photo (c) Tobias Gratzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tobias Gratzer
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Μαργαρίτα (Bellis perennis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel73480

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:52 ΠΜ PDT
Sambucus racemosa - Photo (c) sarahggage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherobinlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:55 ΠΜ PDT
Sambucus racemosa - Photo (c) sarahggage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel73480

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:54 ΠΜ PDT
Geum macrophyllum - Photo (c) Riley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Geum macrophyllum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

taigab

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:57 ΠΜ PDT
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Josh Emm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Emm
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

taigab

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:58 ΠΜ PDT
Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεύκα (Γένος Populus)

Παρατηρητής

taigab

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:02 ΜΜ PDT
Λεύκα - Photo (c) Guillermo Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillermo Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taigab

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:05 ΜΜ PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Polystichum munitum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

rachel73480

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:11 ΜΜ PDT
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherobinlee

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:18 ΜΜ PDT
Sambucus racemosa - Photo (c) sarahggage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)

Παρατηρητής

k13letcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:48 ΜΜ PDT
Καρκινοειδή - Photo (c) James Spitznas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Spitznas
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k13letcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Burien, WA, USA (Google, OSM)
Καρκινοειδή - Photo (c) James Spitznas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Spitznas
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

k13letcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 01:10 ΜΜ PDT
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)

Παρατηρητής

k13letcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 01:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Burien, WA, USA (Google, OSM)
Ανεμώνες - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη jonathangoff: Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1359