Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnfimm

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 09:39 ΜΜ EDT
Baptisia sphaerocarpa - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Baptisia sphaerocarpa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chromaticcloud

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 08:03 ΠΜ EDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) thewindcriesmary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jberlin86

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 11:33 ΠΜ EDT
Aegopodium podagraria - Photo (c) tlit46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tlit46
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Aegopodium podagraria, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μποράντζα (Borago officinalis)

Παρατηρητής

donna124

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 12:02 ΜΜ EDT
Borago - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Γένος Borago, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonibaum

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017 01:21 ΜΜ EDT
Apocynum cannabinum - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Apocynum cannabinum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rab77slt

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:38 ΜΜ EDT
Aegopodium podagraria - Photo (c) tlit46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tlit46
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Aegopodium podagraria, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bailey103

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 05:57 ΜΜ EDT
Ornithogalum umbellatum - Photo (c) Samanta Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samanta Conte
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Ornithogalum umbellatum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bailey103

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:25 ΜΜ EDT
Podophyllum peltatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by mefisher
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Podophyllum peltatum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercuriooo

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 07:11 ΜΜ EDT
Stylophorum diphyllum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Stylophorum diphyllum, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

tonnessen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 06:17 ΠΜ MDT
Catalpa - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Γένος Catalpa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtheplantguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:20 ΜΜ MDT
Heliantheae - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Φυλή Heliantheae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtheplantguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:20 ΜΜ MDT
Cylindropuntia imbricata - Photo (c) omcelroy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Cylindropuntia imbricata, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtheplantguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:23 ΜΜ MDT
Fallopia - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Γένος Fallopia, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtheplantguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:23 ΜΜ MDT
Cylindropuntia imbricata - Photo (c) omcelroy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Cylindropuntia imbricata, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

jheffreymiller67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:23 ΜΜ MDT
Panicoideae - Photo (c) rayrob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rayrob
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Υποοικογένεια Panicoideae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

jheffreymiller67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:22 ΜΜ MDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Amy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amy
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

jheffreymiller67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:15 ΜΜ MDT
Κιχωριέαι - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτελιά (Γένος Ulmus)

Παρατηρητής

davidtheplantguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:15 ΜΜ MDT
Φτελιά - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

stephenmaciejewski

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 08:14 ΠΜ EDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

betytrc

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 10:10 ΠΜ EDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldbluejeans

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 09:47 ΠΜ EDT
Mniotilta varia - Photo (c) Holly Merker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly Merker
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinamartin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 06:45 ΠΜ EDT
Aquilegia canadensis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Aquilegia canadensis, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treestand

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:56 ΜΜ EDT
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treestand

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 10:49 ΠΜ EDT
Lobelia siphilitica - Photo (c) April Covington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by April Covington
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Lobelia siphilitica, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treestand

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 12:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Philadelphia (Google, OSM)
Eupatorium serotinum - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Eupatorium serotinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

treestand

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:20 ΜΜ EDT
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treestand

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 12:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Edge of a wetland area, approx 5-7 ft tall typically

Boltonia asteroides - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Boltonia asteroides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

treestand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:44 ΠΜ EDT
Κλουβίδα - Photo (c) Mandy Rude, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mandy Rude
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treestand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 10:32 ΠΜ EDT
Conoclinium coelestinum - Photo (c) bioblitz_aggregate_account, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Conoclinium coelestinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treestand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 01:36 ΜΜ EDT
Lespedeza cuneata - Photo (c) tlit46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tlit46
Η ταυτότητα του χρήστη johnnysap: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3687