Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:56 ΠΜ MDT
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

kevinfloyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:30 ΠΜ MDT
Κοινή Πάρουλα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexstach

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 07:40 ΜΜ EDT
Toxomerus marginatus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Toxomerus marginatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 01:46 ΜΜ CDT
Supella longipalpa - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Supella longipalpa, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 01:56 ΜΜ CDT
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Terrapene carolina - Photo (c) Richard Coldiron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Coldiron
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Terrapene carolina, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momsavang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 08:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Georgia, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted this butterfly at night. i think it was confused and drawn to the outdoor lights. Bright orange outer wing, dull grey exterior wing with pointed tip.

Anaea andria - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Isley
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Anaea andria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 06:03 ΜΜ EDT
Megarhyssa greenei - Photo (c) Diane P. Brooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Diane P. Brooks
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Megarhyssa greenei, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:23 ΠΜ CDT
Ulkeus intricatus - Photo (c) Eric R. Eaton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric R. Eaton
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Ulkeus intricatus, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023

Περιγραφή

Collected in Malaise trap from mid-Oct to mid-Nov.

Ιχνευμονίδες - Photo (c) 
Pekka Malinen, Luomus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dblanco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 09:55 ΠΜ PST
Simulium - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamil Murtazin
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Γένος Simulium, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 02:42 ΜΜ EAT
Paederus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Γένος Paederus, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 11:51 ΠΜ MDT
Anax junius - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:03 ΜΜ MDT

Τόπος

UTEP (Google, OSM)
Pantala hymenaea - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Pantala hymenaea, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 03:37 ΜΜ MDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 11:16 ΠΜ MDT
Lestes alacer - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Lestes alacer, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:08 ΜΜ MDT
Enallagma - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Γένος Enallagma, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braulio32

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:49 ΠΜ MDT
Paltothemis lineatipes - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Paltothemis lineatipes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chillinwithmygnomies

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:28 ΠΜ MDT
Libellula saturata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Libellula saturata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freiert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:06 ΠΜ EDT

Τόπος

Huntersville (Google, OSM)
Macromia - Photo (c) Alan Vernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Γένος Macromia, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_sweeney

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 11:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Rochester, MA, USA (Google, OSM)
Enallagma geminatum - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Enallagma geminatum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasrc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 02:13 ΜΜ EDT
Ischnura ramburii - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Ischnura ramburii, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freiert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:06 ΠΜ EDT

Τόπος

Huntersville (Google, OSM)
Cordulegaster - Photo (c) Nathaniel Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nathaniel Schwartz
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Γένος Cordulegaster, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exixel

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2009 05:05 ΜΜ EDT
Perithemis tenera - Photo (c) mayfly1963, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mayfly1963
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Perithemis tenera, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_vs8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:05 ΜΜ EDT
Ischnura posita - Photo (c) Zachary Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zachary Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Ischnura posita, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_vs8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 02:27 ΜΜ EDT
Anax junius - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvmchugh

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:29 ΜΜ EDT
Erythrodiplax berenice - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Erythrodiplax berenice, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvmchugh

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:29 ΜΜ EDT
Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Ischnura hastata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

bagley2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Rome (Google, OSM)
Argia moesta - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Argia moesta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nthumphrey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I only saw the underside but the staining at the base of the wings looks right

Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη johndeitsch: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 843