Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 10:50 ΠΜ HST
Gymnothorax chilospilus - Photo (c) Dawn Goebbels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawn Goebbels
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Gymnothorax chilospilus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 10:50 ΠΜ HST
Gymnothorax chilospilus - Photo (c) Dawn Goebbels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawn Goebbels
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Gymnothorax chilospilus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quokka2

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 11:54 ΠΜ -0930

Περιγραφή

Steep edge of rocky cliffs. 8-24m.

Ετικέτες

Pseudanthias hiva - Photo (c) John Hoover, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Hoover
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Pseudanthias hiva, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmenut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2006 07:06 ΠΜ EET
Lutjanus ehrenbergii - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Lutjanus ehrenbergii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoislibert

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 06:46 ΜΜ EEST
Lutjanus ehrenbergii - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Lutjanus ehrenbergii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimgreenfield

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2016 12:01 ΜΜ GMT

Τόπος

Mabini, PH-BT, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

ID provided by Dr Ronald Fricke

Callionymus pleurostictus - Photo (c) 
Rickard Zerpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Callionymus pleurostictus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimgreenfield

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2016 12:01 ΜΜ GMT

Τόπος

Mabini, PH-BT, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

ID provided by Dr Ronald Fricke

Callionymus pleurostictus - Photo (c) 
Rickard Zerpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Callionymus pleurostictus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoislibert

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 08:26 ΠΜ WITA

Περιγραφή

(EN) Whitespotted wrasse - (FR) Labre à points blancs
Anampses melanurus, Flores, Indonesia

Anampses melanurus - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Anampses melanurus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2018 06:55 ΠΜ EST

Τόπος

Bitung, ID-SW, ID (Google, OSM)
Siganus margaritiferus - Photo (c) shierandrulist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shierandrulist
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Siganus margaritiferus, Ένα μέλος του Κουρκούνα (Γένος Siganus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanyarat_bo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:21 ΠΜ +07
Siganus margaritiferus - Photo (c) shierandrulist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shierandrulist
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Siganus margaritiferus, Ένα μέλος του Κουρκούνα (Γένος Siganus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκούνα (Γένος Siganus)

Παρατηρητής

andrew-taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 09:31 ΠΜ PST

Περιγραφή

.Depth (m): 19.2.Water temperature (C): 30.0.Dive Site: Secret Corner, Dauin.
Depth (m): 19.2
Water temperature (C): 30.0
Dive Site: Secret Corner, Dauin

Ετικέτες

Siganus margaritiferus - Photo (c) shierandrulist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shierandrulist
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Siganus margaritiferus, Ένα μέλος του Κουρκούνα (Γένος Siganus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 11:41 ΠΜ PST
Siganus margaritiferus - Photo (c) shierandrulist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shierandrulist
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Siganus margaritiferus, Ένα μέλος του Κουρκούνα (Γένος Siganus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 11:11 ΠΜ HST
Salarias fasciatus - Photo (c) Albert Kang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albert Kang
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Salarias fasciatus, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 12:05 ΜΜ EST
Pentapodus setosus - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Greenfield
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Pentapodus setosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 03:21 ΜΜ EST
Pentapodus setosus - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Greenfield
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Pentapodus setosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2017 02:08 ΠΜ EST

Τόπος

Coron, PH-PL, PH (Google, OSM)
Pentapodus bifasciatus - Photo (c) Albert Kang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albert Kang
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Pentapodus bifasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 07:32 ΠΜ EST
Pentapodus paradiseus - Photo (c) Emiko Kawamoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emiko Kawamoto
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Pentapodus paradiseus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 09:26 ΠΜ IST
Oxycheilinus orientalis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Oxycheilinus orientalis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryrosenthal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 05:23 ΜΜ AEDT
Sargocentron punctatissimum - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Sargocentron punctatissimum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mndiminuco

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 04:48 ΜΜ ChST
Synodus binotatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Synodus binotatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humu797

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 09:38 ΠΜ HST
Synodus binotatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Synodus binotatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinefey

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020
Synodus binotatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Synodus binotatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2018 03:51 ΜΜ EDT
Synodus variegatus - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Synodus variegatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 08:42 ΠΜ AEST
Synodus binotatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Synodus binotatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 01:26 ΠΜ HST

Τόπος

Kakaako, HI (Google, OSM)
Synodus binotatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Synodus binotatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 02:13 ΠΜ HST

Τόπος

Pupukea, HI (Google, OSM)
Synodus binotatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Synodus binotatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 09:11 ΠΜ EST
Synodus binotatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Synodus binotatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_dibattista

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 03:28 ΜΜ +10

Ετικέτες

Epinephelus merra - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Epinephelus merra, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkustra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:18 ΠΜ +10

Τόπος

Herald South Cay (Google, OSM)

Περιγραφή

Herald South Cay Beach Snorkel 5Nov am

Epinephelus merra - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Epinephelus merra, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkustra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:10 ΠΜ +10

Περιγραφή

Herald South Cay Beach Snorkel 5Nov am

Epinephelus merra - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη john2454: Epinephelus merra, Ένα μέλος του Επινέφελος (Γένος Epinephelus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 141