Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οφρύς Η Κίτρινη (Ophrys lutea)

Παρατηρητής

feliscatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:01 ΜΜ CEST
Οφρύς Η Κίτρινη - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Οφρύς Η Κίτρινη (Ophrys lutea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)

Παρατηρητής

feliscatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:15 ΜΜ CEST
Μαστιχόδενδρο - Photo (c) Beat Akeret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beat Akeret
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)

Παρατηρητής

feliscatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:29 ΜΜ CEST
Τιθυμαλώ - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

feliscatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:35 ΜΜ CEST
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκορδούλακας (Muscari comosum)

Παρατηρητής

feliscatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:37 ΜΜ CEST
Ασκορδούλακας - Photo (c) Teresa Neves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teresa Neves
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Ασκορδούλακας (Muscari comosum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οφρύς Η Κίτρινη (Ophrys lutea)

Παρατηρητής

feliscatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:02 ΜΜ CEST
Οφρύς Η Κίτρινη - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Οφρύς Η Κίτρινη (Ophrys lutea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feliscatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:14 ΜΜ CEST
Lysimachia foemina - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Lysimachia foemina, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feliscatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:24 ΜΜ CEST
Aristolochia pistolochia - Photo (c) José María, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José María
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Aristolochia pistolochia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 01:54 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 10 jour 4

Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) tca12345, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tca12345
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valou3402

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 03:06 ΜΜ CEST
Lactuca perennis - Photo (c) Marc Blanc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Lactuca perennis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

brite26

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:54 ΜΜ CEST
Φουμάρια - Photo (c) Anne Parsons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anne Parsons
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

brite26

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:53 ΜΜ CEST
Γαιδουράγκαθο - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 12:48 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 10 jour 4

Μέγαιρα - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Μέγαιρα (Lasiommata megera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 01:28 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 10 jour 4

Μέγαιρα - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Μέγαιρα (Lasiommata megera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 01:41 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 10 jour 4

Κοινή Κοινονύμφη - Photo (c) ruimvs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ruimvs
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 01:46 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 10 jour 4

Μέγαιρα - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Μέγαιρα (Lasiommata megera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 11 jour 4

Μέγαιρα - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Μέγαιρα (Lasiommata megera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέγαιρα (Lasiommata megera)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:13 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 11 jour 4

Μέγαιρα - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Μέγαιρα (Lasiommata megera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:04 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 11 jour 4

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) Alberto Colatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto Colatore
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:20 ΜΜ CEST

Περιγραφή

chronoventaire 11 jour 4

Κοινή Κοινονύμφη - Photo (c) ruimvs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ruimvs
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 01:25 ΜΜ CEST
Callophrys rubi - Photo (c) Michael Bierbaumer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Bierbaumer
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Callophrys rubi, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 01:37 ΜΜ CEST
Zygaena rhadamanthus - Photo (c) David GENOUD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Zygaena rhadamanthus, Ένα μέλος του Ζύγαινα (Γένος Zygaena)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:20 ΜΜ CEST
Callophrys rubi - Photo (c) Michael Bierbaumer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Bierbaumer
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Callophrys rubi, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

margote19

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:07 ΜΜ CEST
Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

douglasdf

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Saga pedo - Photo (c) Sylvain Gamel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Saga pedo, Ένα μέλος του Σάγκα (Γένος Saga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_du_but

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 07:30 ΜΜ CEST
Zygaena rhadamanthus - Photo (c) David GENOUD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Zygaena rhadamanthus, Ένα μέλος του Ζύγαινα (Γένος Zygaena)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

valou3402

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:34 ΜΜ CEST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_du_but

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 05:33 ΜΜ CEST
Pseudophilotes baton - Photo (c) Michele De Rocco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michele De Rocco
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Pseudophilotes baton, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierre-de-rosette

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 02:13 ΜΜ CEST
Urospermum dalechampii - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Urospermum dalechampii, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierre-de-rosette

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 02:40 ΜΜ CEST
Echinophora spinosa - Photo (c) robertocatania95, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη john-walsh: Echinophora spinosa, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1966