Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maislav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Zagrebačka, HR (Google, OSM)
Scymnus interruptus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Scymnus interruptus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 06:06 ΜΜ CET
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 06:01 ΜΜ CET
Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 04:58 ΜΜ CET
Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024
Stethorus pusillus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Stethorus pusillus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olwethuthando

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 08:38 ΠΜ SAST
Harmonia vigintiduomaculata - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Harmonia vigintiduomaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio2020

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Murcia, ES-MU, ES (Google, OSM)
Scymnus interruptus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Scymnus interruptus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwo2022

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 12:38 ΜΜ CET
Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:22 ΜΜ WET

Τόπος

Quinta da Pechoa (Google, OSM)
Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:22 ΠΜ WET

Τόπος

Quinta da Pechoa (Google, OSM)
Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bird423esd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 02:00 ΜΜ GMT

Τόπος

London, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Found via bush beating

Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexei_kouprianov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 11:45 ΠΜ CET
Scymnus suturalis - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Scymnus suturalis, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 03:06 ΜΜ WEST

Περιγραφή

associated with Crithmum maritimum

Scymnus frontalis - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Σύνθετο Scymnus frontalis, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svg52

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 03:39 ΜΜ +05
Cryptolaemus montrouzieri - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Cryptolaemus montrouzieri, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arimas_svg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 03:41 ΜΜ +05
Cryptolaemus montrouzieri - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Cryptolaemus montrouzieri, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m2011

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 03:20 ΜΜ +05
Cryptolaemus montrouzieri - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Cryptolaemus montrouzieri, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthrolog_svg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 03:30 ΜΜ +05

Περιγραφή

Завезен для борьбы с вредителями

Cryptolaemus montrouzieri - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Cryptolaemus montrouzieri, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopher1201

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:34 ΜΜ SAST

Περιγραφή

On a hibiscus.

Platynaspis capicola - Photo (c) Diego Garcia Arthropods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Garcia Arthropods
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Platynaspis capicola, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos17cb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 03:02 ΜΜ CET
Scymnus interruptus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Scymnus interruptus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippa5000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:00 ΜΜ SAST
Exochomus flavipes - Photo (c) Jane Trembath, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jane Trembath
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Exochomus flavipes, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirsemessitsch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:11 ΠΜ CET
Coccidula rufa - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Coccidula rufa, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 11:02 ΠΜ CET
Stethorus pusillus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Stethorus pusillus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grgbug

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

approx 2,6mm, a wildly coloured Scymnus, actually too big for S. interruptus i think - could it be S. subvillosus? Reminds me a bit of last year's: https://www.inaturalist.org/observations/193146439 - garden, downtown

Scymnus subvillosus - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Scymnus subvillosus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grgbug

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

approx 3,5mm, on house wall

Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter839

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:40 ΠΜ +07
Chilocorus nigritus - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Chilocorus nigritus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermann_gruber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 01:47 ΜΜ CET
Nephus quadrimaculatus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Nephus quadrimaculatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 04:35 ΜΜ WET
Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olwethuthando

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 01:01 ΜΜ SAST
Platynaspis capicola - Photo (c) Diego Garcia Arthropods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Garcia Arthropods
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Platynaspis capicola, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fer_guerra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 05:33 ΜΜ WET
Scymnus canariensis - Photo (c) Gustavo Peña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Peña
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Scymnus canariensis, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 10:42 ΠΜ WET
Rhyzobius chrysomeloides - Photo (c) Peter Danter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Peter Danter
Η ταυτότητα του χρήστη johan_bogaert: Rhyzobius chrysomeloides, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5895