Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomazcallado

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 07:55 ΜΜ -03
Κοντόουρη Νυχτερίδα Του Seba - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frederico Acaz Sonntag
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Κοντόουρη Νυχτερίδα Του Seba (Carollia perspicillata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_afm

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 01:33 ΜΜ -03
Drosera sessilifolia - Photo (c) Víctor de Paiva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Víctor de Paiva
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Drosera sessilifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrocallado

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 07:58 ΜΜ -03
Κοντόουρη Νυχτερίδα Του Seba - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frederico Acaz Sonntag
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Κοντόουρη Νυχτερίδα Του Seba (Carollia perspicillata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrocallado

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 07:58 ΜΜ -03
Artibeus planirostris - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Artibeus planirostris, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago_zanetti

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 06:25 ΠΜ -03

Τόπος

Santa Rita, PB, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Γκριζοκέφαλη Ταΐρα - Photo (c) Luis Bernuy Pinedo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Bernuy Pinedo
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Γκριζοκέφαλη Ταΐρα (Eira barbara)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

gabrielafsf

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 09:41 ΠΜ -03
Υγροκύβη - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielafsf

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 09:10 ΜΜ -03
Micrurus - Photo (c) Tristan Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tristan Clark
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Γένος Micrurus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomazcallado

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 11:58 ΜΜ -03
Dermanura cinerea - Photo (c) Roberto Leonan Morim Novaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Leonan Morim Novaes
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Dermanura cinerea, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 05:46 ΜΜ -03
Rhinella diptycha - Photo (c) Luis Felipe Mayorga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Felipe Mayorga
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Rhinella diptycha, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielafsf

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 11:58 ΜΜ -03
Dermanura cinerea - Photo (c) Roberto Leonan Morim Novaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Leonan Morim Novaes
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Dermanura cinerea, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)

Παρατηρητής

daygo_nf

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 09:45 ΠΜ -03
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) John Clough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Clough
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 04:07 ΜΜ -03
Patagioenas speciosa - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Patagioenas speciosa, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruanp21

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 07:15 ΜΜ -03
Stelgidopteryx ruficollis - Photo (c) paul_pina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Stelgidopteryx ruficollis, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 01:15 ΜΜ -03
Peucetia rubrolineata - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Peucetia rubrolineata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre29604

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 07:06 ΠΜ -03
Molothrus rufoaxillaris - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Molothrus rufoaxillaris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daygo_nf

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024
Volatinia jacarina - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Volatinia jacarina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daygo_nf

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024
Nyctipolus hirundinaceus - Photo (c) Karina Avila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karina Avila
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Nyctipolus hirundinaceus, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tulio_fernandes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:12 ΠΜ -03
Caracara plancus - Photo (c) Jamie Drake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daygo_nf

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 12:25 ΜΜ -03
Chrysuronia leucogaster - Photo (c) eduardovieira17, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eduardovieira17
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Chrysuronia leucogaster, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 10:13 ΜΜ -03
Μακρύγλωσση Νυχτερίδα Του Pallas - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frederico Acaz Sonntag
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Μακρύγλωσση Νυχτερίδα Του Pallas (Glossophaga soricina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 12:02 ΜΜ -03

Περιγραφή

Animal que caiu, porém depois foi embora

Chionomesa fimbriata - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Chionomesa fimbriata, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 05:01 ΜΜ -03
Loriotus cristatus - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Loriotus cristatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastogrande

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024

Τόπος

Paraíba, BR (Google, OSM)
Myiozetetes similis - Photo (c) Rolando Chavez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Myiozetetes similis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_old_xipo

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024
Dendropsophus elegans - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Dendropsophus elegans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:38 ΠΜ -03
Cercomacroides laeta sabinoi - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frederico Acaz Sonntag
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Cercomacroides laeta ssp. sabinoi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:38 ΠΜ -03
Cercomacroides laeta - Photo (c) Hector Bottai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Cercomacroides laeta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Natalus - Photo (c) Geoffrey Gomes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoffrey Gomes
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Γένος Natalus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:54 ΜΜ -03

Τόπος

UFPB (Google, OSM)
Τζιτζίκια - Photo (c) T. Flynn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by T. Flynn
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 11:42 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fêmea com filhotes

Marmosa murina - Photo (c) Cameron Rutt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Rutt
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Marmosa murina, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamirandaslv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 12:32 ΠΜ -03
Marmosa murina - Photo (c) Cameron Rutt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Rutt
Η ταυτότητα του χρήστη joaoabraao: Marmosa murina, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 251