Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 04:26 ΜΜ PDT
Ασπάλακας Της Καλιφόρνια - Photo (c) Bob Dodge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bob Dodge
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Ασπάλακας Της Καλιφόρνια (Scapanus latimanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stermondt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 11:49 ΠΜ PST
Collybia nuda - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Collybia nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

willywalka

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 05:41 ΜΜ CDT
Αλεπωσκίουρος - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krobi013

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 04:44 ΜΜ CST

Περιγραφή

Insect found outdoors.

Coreoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Υπεροικογένεια Coreoidea, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilmonique

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:31 ΠΜ CST

Περιγραφή

I found this tree at Millers Pond Park. I really liked the colors and the way that the leaves draped down!

Taxodium distichum - Photo (c) William J. Deml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William J. Deml
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

lerfu01

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 05:24 ΜΜ CST
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

josegalindo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:03 ΜΜ CST
Εννιάζωνο Αρμαντίλλο - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

ryannelimon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:06 ΠΜ CST

Περιγραφή

Flock of Black geese by the lake.

Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryannelimon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 04:39 ΜΜ CST

Περιγραφή

Was a 2 inch gray grasshopper.

Schistocerca americana - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Schistocerca americana, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

ryannelimon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 09:27 ΠΜ CST

Περιγραφή

Found by walking trails, small red cardinal

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryannelimon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:08 ΜΜ CST

Περιγραφή

Honey bee, yellow and brown/black

Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryannelimon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

1 inch, metallic black/blue bee

Xylocopa micans - Photo (c) Laura "Lulu" Bunton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laura "Lulu" Bunton
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Xylocopa micans, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jort69

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:12 ΜΜ CST
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayoz19

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:08 ΜΜ CST
Thoracobombus - Photo (c) Joseph Connors, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Connors
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Υπογένος Thoracobombus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michidol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:20 ΜΜ CST
Asterocampa leilia - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Asterocampa leilia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisbio2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:08 ΜΜ CST
Libytheana carinenta - Photo (c) Nick Athanas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Libytheana carinenta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbrian21

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 03:47 ΜΜ CDT
Antigonon leptopus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Antigonon leptopus, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnbrian21

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 02:20 ΜΜ CDT
Justicia spicigera - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Justicia spicigera, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

ngutierrez

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

ngutierrez

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngutierrez

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Zenaida asiatica - Photo (c) Jerry DeBoer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jerry DeBoer
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Zenaida asiatica, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngutierrez

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Quiscalus mexicanus - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngutierrez

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Cyanocorax yncas - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Cyanocorax yncas, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

tblac05

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 06:12 ΜΜ -05
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

tblac05

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 06:14 ΜΜ -05
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sberr03

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:16 ΜΜ -05

Περιγραφή

There were a ton of these but only one sat still long enough for a picture

Κοινό Γελαδοπούλι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

viviansalazar

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 07:20 ΜΜ -05

Περιγραφή

The deers at Landa Park in New Braunfels were a little timid at first. But I think because people are always at that park, the deer have gotten used to people being around them so they warmed up to me and eventually ate the corn pellets out of my hand. It was an average sized deer, about the size of a big Great Dane.

Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 05:12 ΜΜ PDT
Larrea - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Kaposi
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Γένος Larrea, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stermondt

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 06:14 ΜΜ MDT
Picoides dorsalis - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη jnphilli: Picoides dorsalis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 54