Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suseysunshine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:50 ΠΜ CST

Περιγραφή

Possibly some type of dragonfly larva?

Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nplindley84

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:15 ΜΜ CST
Pyractomena borealis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Pyractomena borealis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeemma_751

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:36 ΜΜ CST

Τόπος

Keene, TX, USA (Google, OSM)
Cricotopus - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by dloarie
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Γένος Cricotopus, Ένα μέλος του Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeemma_751

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 06:09 ΜΜ CST

Τόπος

Keene, TX, USA (Google, OSM)
Cynipini - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Φυλή Cynipini, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)

Παρατηρητής

leeemma_751

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:30 ΜΜ CST

Τόπος

Keene, TX, USA (Google, OSM)
Χειρονομίνες - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 02:11 ΜΜ CST
Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο - Photo Shenandoah  National Park, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Λευκόλαιμο Σπουργιτοτσίχλονο (Zonotrichia albicollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurassicbro238

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 05:06 ΜΜ CST
Ψυχωδίδες - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Ψυχωδίδες (Οικογένεια Psychodidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckymn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 05:22 ΜΜ CST
Andropogon tenuispatheus - Photo (c) tex_66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tex_66
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Andropogon tenuispatheus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurassicbro238

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 05:09 ΜΜ CST
Cecidomyiidae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Οικογένεια Cecidomyiidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

spqnancy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 05:19 ΜΜ CST
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) 2006 Barry Rice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlsmith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:00 ΜΜ CST
Pardosa mercurialis - Photo (c) Eric Neubauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Neubauer
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Pardosa mercurialis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:15 ΜΜ CST
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Ilex decidua, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νάρκισσος (Γένος Narcissus)

Παρατηρητής

fratto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 05:37 ΜΜ CST
Νάρκισσος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Νάρκισσος (Γένος Narcissus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 03:47 ΠΜ CST
Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 03:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

Anyone know subspecies???

Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

inhat83

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 01:15 ΜΜ CST

Τόπος

Frisco, TX, USA (Google, OSM)
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 05:11 ΠΜ CST
Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Andrew Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Murray
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inhat83

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:26 ΜΜ CST

Τόπος

Frisco, TX, USA (Google, OSM)
Ligustrum sinense - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Ligustrum sinense, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 01:24 ΜΜ CST
Houstonia pusilla - Photo (c) amy_buthod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Houstonia pusilla, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 04:26 ΠΜ CST

Τόπος

Seagoville, TX, US (Google, OSM)
Pontia protodice - Photo (c) Jane Dixon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jane Dixon
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Pontia protodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lulubelle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 07:40 ΜΜ CST
Peridroma saucia - Photo (c) naturecandids, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturecandids
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Peridroma saucia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:59 ΠΜ CST

Τόπος

McKinney, TX, USA (Google, OSM)
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:53 ΠΜ CST

Τόπος

McKinney, TX, USA (Google, OSM)
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:53 ΠΜ CST

Τόπος

McKinney, TX, USA (Google, OSM)
Ulmus americana - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Ulmus americana, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_shell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 08:47 ΜΜ CST
Steatoda triangulosa - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ash Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Steatoda triangulosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zouzam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:35 ΠΜ CST
Phigalia strigataria - Photo (c) Beth Duncan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beth Duncan
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Phigalia strigataria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleyrsteel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 07:51 ΜΜ CST
Bulia deducta - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Bulia deducta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattyjane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:10 ΜΜ CST
Nothoscordum bivalve - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Nothoscordum bivalve, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattyjane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:12 ΜΜ CST
Cardamine hirsuta - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Cardamine hirsuta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

pattyjane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:18 ΜΜ CST
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη jnemoebright: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 648