Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 09:47 ΜΜ EDT
Nemoria lixaria - Photo (c) kestrel360, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Nemoria lixaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seth112

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:46 ΠΜ EST
Cardamine hirsuta - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Cardamine hirsuta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

lawrencerhoads

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 06:06 ΜΜ EST

Περιγραφή

Sounds like a catbird to me (and Merlin), but have confused them for squirrels before so wanted to verify.

Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron860

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 01:23 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Plant

Canna × hybrida - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Canna × hybrida, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranya22119

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 07:36 ΜΜ EDT
Canna × hybrida - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Canna × hybrida, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 04:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Starting at 0:05
And cardinal, robin, House Sparrows, a Mourning Dove near the end, and a jet

Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

vanir8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 05:06 ΜΜ EST
Κοινός Κισσός - Photo (c) sveatoussaint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanir8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 05:23 ΜΜ EST
Lonicera japonica - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctumer

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2010 06:19 ΠΜ EDT
Russula rosacea - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Russula rosacea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

delaneyogden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:26 ΜΜ EST
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stokely_teague

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:30 ΜΜ EST
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shreya51315

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:04 ΜΜ EST
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shreya51315

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 03:30 ΜΜ EST
Ligustrum sinense - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Ligustrum sinense, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

leah_ayoub

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 04:58 ΜΜ EST

Τόπος

Richmond, VA, USA (Google, OSM)
Λιγούστρο Το Κίτρινο - Photo (c) Barbara, Jim, Edward Fleischman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barbara, Jim, Edward Fleischman
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlculler

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 08:43 ΠΜ EDT
Phyciodes tharos - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Phyciodes tharos, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sholtz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 08:58 ΠΜ EST
Euonymus fortunei - Photo (c) stratness, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stratness
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Euonymus fortunei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckerdabee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 09:28 ΠΜ EST
Ganoderma sessile - Photo (c) Anne Bekker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anne Bekker
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Ganoderma sessile, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aagnelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 05:17 ΜΜ EDT
Suillus americanus - Photo (c) Dave Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Suillus americanus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

bbfinney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 09:58 ΠΜ EST
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliekazz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 06:13 ΜΜ EST
Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Jean-Sébastien Chartier-Dumais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean-Sébastien Chartier-Dumais
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

rock_flipper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 12:26 ΜΜ EST
Ρακούν - Photo (c) Wade Tregaskis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

rock_flipper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 12:30 ΜΜ EST
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rock_flipper

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 12:31 ΜΜ EST
Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Jean-Sébastien Chartier-Dumais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean-Sébastien Chartier-Dumais
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sportjo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:46 ΠΜ EST

Τόπος

Mt Vernon, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

My first observation so I hope I did it correctly.

Euonymus - Photo (c) DM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Γένος Euonymus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterwolfe7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:12 ΠΜ EST

Περιγραφή

ID - Eastern Gray Squirrel (Black phase) / (Sciurus carolinensis) - gray squirrels weigh 1 to 1½ pounds and are 18 to 20 inches in length; about half this length is the broad, bushy tail. Black-phase gray squirrels are found throughout Pennsylvania; however, they occur most often in the northcentral counties. "Black squirrels" may be any shade from dark gray to nearly jet black, often with a brownish tinge.

Weather - On the day of observation, it was mostly sunny, and the temperature was 40 degrees F, with a high of 45 and a low of 34 for the day. Humidity was at 34% with a wind speed of 15-20mph from the southwest with 0.0 in of precipitation.

Notes - This Gray Squirrel was spotted behind my camp in Clearfield County, north of I-80. Normally, 2-3 black phase squirrels can be spotted frequently on our property. This one was spotted playing with three other Gray squirrels chasing each other around the yard and up trees. Gray squirrels eat primarily acorns, hickory nuts, walnuts, and beechnuts. This area of our property is covered with acorns and hickory nuts. They will build leaf nests made from leaves, twigs, and grass or live in dens (holes in trees) about 40-60 ft off the ground near food and water.

Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyanspach

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:49 ΠΜ EST
Nyssa sylvatica - Photo (c) mountainad82, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Nyssa sylvatica, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philday

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:26 ΠΜ EST
Apiosporina morbosa - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Apiosporina morbosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schrodcat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 10:12 ΠΜ EDT
Stemonitis - Photo (c) debk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Γένος Stemonitis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

critterbliss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:32 ΠΜ EST
Ξάνθιο Το Χοιράδιον - Photo (c) Aleksandr Ebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Ebel
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

cw10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

aphid?

Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη jmgconsult: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 30172