Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahparr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 05:00 ΜΜ PST

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)
Lichenomphalia ericetorum - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Lichenomphalia ericetorum, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:36 ΜΜ PST
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinescence

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Scytinium palmatum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Scytinium palmatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jholbrook54

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:43 ΜΜ PST

Τόπος

Shelton, WA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A grief encouraged me to actually try the “licorice root”. It tasted like it would make some great tea!

Polypodium glycyrrhiza - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Polypodium glycyrrhiza, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jholbrook54

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:46 ΜΜ PST

Τόπος

Shelton, WA, US (Google, OSM)
Thuja plicata - Photo (c) Nicholas Sly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Sly
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Thuja plicata, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jholbrook54

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:43 ΜΜ PST
Polypodium glycyrrhiza - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Polypodium glycyrrhiza, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jholbrook54

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:52 ΜΜ PST

Τόπος

Shelton, WA, US (Google, OSM)
Alnus rubra - Photo (c) Neil Gilham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Neil Gilham
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Alnus rubra, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jholbrook54

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:39 ΠΜ PST

Περιγραφή

Not sure if this is correct, but will come back in spring to see what blooms

Berberis nervosa - Photo (c) eyspahn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Berberis nervosa, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

jholbrook54

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:24 ΠΜ PST
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetracerus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:59 ΜΜ PST
Cladonia - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetracerus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 01:15 ΜΜ PST
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 01:41 ΜΜ PST
Thelephora - Photo (c) Ramunė Vakarė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ramunė Vakarė
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Γένος Thelephora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 10:58 ΜΜ PST
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorelaibaird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 08:24 ΠΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Υπογένος Arion)

Παρατηρητής

bogsnail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 04:29 ΠΜ PST
Αρίων - Photo (c) emanon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emanon
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Αρίων (Υπογένος Arion)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogsnail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 03:59 ΜΜ PST
Limacoidea - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Υπεροικογένεια Limacoidea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

bogsnail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 05:05 ΜΜ PST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

bogsnail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 05:11 ΜΜ PST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

bogsnail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:22 ΜΜ PST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

bogsnail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:24 ΜΜ PST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

bogsnail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:17 ΜΜ PST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogsnail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 07:00 ΠΜ PST

Περιγραφή

very small, less than a centimeter. I think it's a beaded lancetooth, but im unsure.

Haplotrematinae - Photo (c) Tom Lawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Υποοικογένεια Haplotrematinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rose02mary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:57 ΜΜ PST

Περιγραφή

On an Alder seed

Lachnum virgineum - Photo (c) Alison K Pollack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison K Pollack
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Lachnum virgineum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 12:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

on decaying Stereum

Gliocladium polyporicola - Photo (c) Matthew Koons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Matthew Koons
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Gliocladium polyporicola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)

Παρατηρητής

song_dog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Female w 2 calves

Αμερικανικό Ελάφι - Photo (c) Mark Moschell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)

Παρατηρητής

song_dog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:51 ΠΜ PDT
Αμερικανικό Ελάφι - Photo (c) Mark Moschell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhenslee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 02:38 ΜΜ PST

Τόπος

Issaquah (Google, OSM)
Petasites frigidus palmatus - Photo (c) eimaburn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Petasites frigidus var. palmatus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mam252

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 08:57 ΠΜ PST

Τόπος

North Bend, WA, US (Google, OSM)
Petasites frigidus palmatus - Photo (c) eimaburn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Petasites frigidus var. palmatus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahsuli

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 05:03 ΜΜ PDT
Lycogala epidendrum - Photo (c) Drew T Henderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew T Henderson
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Σύνθετο Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke17476

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Cyathus striatus - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη jjjjaaaammmmiiiieeee: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6184