Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyguzman

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 09:04 ΠΜ CDT
Echinacea purpurea - Photo (c) Virginia (Ginny) Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Echinacea purpurea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeria_hernandez4

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:02 ΠΜ CDT
Plectocephalus americanus - Photo (c) Cosmic Cat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Plectocephalus americanus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus30988

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 07:28 ΠΜ CDT
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyay

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 07:28 ΠΜ CDT
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellec12

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 07:28 ΠΜ CDT
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princesa_aguirre626

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:41 ΠΜ CDT
Ditaxis humilis - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Ditaxis humilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princesa_aguirre626

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:40 ΠΜ CDT
Coreopsis - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Γένος Coreopsis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princesa_aguirre626

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:36 ΠΜ CDT
Rumex crispus - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princesa_aguirre626

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:30 ΠΜ CDT
Lolium - Photo (c) Cheng-Tao Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Γένος Lolium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princesa_aguirre626

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 07:26 ΠΜ CDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριάδα (Cynodon dactylon)

Παρατηρητής

edwinalvarez214

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:35 ΠΜ CDT
Αγριάδα - Photo (c) vicsteinmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinalvarez214

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 07:29 ΠΜ CDT
Lagerstroemia - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Γένος Lagerstroemia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinalvarez214

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 07:26 ΠΜ CDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

gael_1209

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:57 ΠΜ CDT
Rumex crispus - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellec12

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:58 ΠΜ CDT
Oenothera speciosa - Photo (c) MaLisa Spring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by MaLisa Spring
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Oenothera speciosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princesa_aguirre626

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:57 ΠΜ CDT
Dichondra carolinensis - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Dichondra carolinensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gael_1209

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:58 ΠΜ CDT
Rudbeckia amplexicaulis - Photo (c) Cassi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cassi
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Rudbeckia amplexicaulis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyguzman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:58 ΠΜ CDT
Dichondra carolinensis - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Dichondra carolinensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraoliveros

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:58 ΠΜ CDT
Dichondra carolinensis - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Dichondra carolinensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateo53877

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:59 ΠΜ CDT
Desmanthus illinoensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Desmanthus illinoensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princesa_aguirre626

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:00 ΠΜ CDT
Ditaxis humilis - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Ditaxis humilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraoliveros

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:00 ΠΜ CDT
Ditaxis humilis - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Ditaxis humilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateo53877

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:00 ΠΜ CDT
Rumex crispus - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Rumex crispus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus30988

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:00 ΠΜ CDT
Desmanthus illinoensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Desmanthus illinoensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyguzman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:00 ΠΜ CDT
Ditaxis humilis - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Ditaxis humilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

princesa_aguirre626

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:05 ΠΜ CDT
Estigmene acrea - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Estigmene acrea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraoliveros

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:05 ΠΜ CDT
Estigmene acrea - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Estigmene acrea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

michellec12

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:12 ΠΜ CDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellec12

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:12 ΠΜ CDT
Boerhavia erecta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Boerhavia erecta, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellec12

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:17 ΠΜ CDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη jimenavivanco: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 325