Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

lucydennisvcu

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 01:31 PM EDT
Lamium amplexicaule - Photo (c) hchuang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by hchuang
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medinaib

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 01:10 PM EDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) ebott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ebott
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medinaib

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 01:26 PM EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medinaib

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 01:28 PM EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angie_lisa

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 03:44 PM EDT
Liquidambar styraciflua - Photo (c) Tony Alter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Liquidambar styraciflua, Ένα μέλος του Υγράμβαρη (Γένος Liquidambar)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:29 PM EDT
Alnus serrulata - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Alnus serrulata, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:19 PM EDT
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:21 PM EDT
Saururus cernuus - Photo (c) Angela Fentress, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Angela Fentress
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Saururus cernuus, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:24 PM EDT
Asimina triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winfield

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 02:34 PM EDT
Arctium - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Γένος Arctium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

shaquarius

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 11:32 AM EST
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medinaib

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 02:00 PM EST
Lonicera japonica - Photo (c) Kendall Falkner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kendall Falkner
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medinaib

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 12:58 PM EDT
Dolomedes albineus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Dolomedes albineus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 04:54 PM EDT
Poecile carolinensis - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 06:04 PM EDT
Lasiurus - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Γένος Lasiurus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 01:58 PM EDT
Quercus phellos - Photo (c) Cosmic Cat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cosmic Cat
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Quercus phellos, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 01:54 PM EDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 05:51 PM EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by severinus
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 11:38 AM EDT

Περιγραφή

unless it's Blackhaw?

Prunus serotina - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Prunus serotina, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

star_lily

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 05:54 PM EDT

Τόπος

New Kent, VA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed in the West End of Richmond, Virginia.

Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by severinus
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jelleo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 01:24 PM EST
Nandina domestica - Photo (c) Ankit Naik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ankit Naik
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Nandina domestica, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doxshund

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 12:33 PM EDT
Quercus falcata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Quercus falcata, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 03:09 PM EST
Asplenium platyneuron - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Asplenium platyneuron, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_strosnider

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:50 PM EDT
Salvia lyrata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Salvia lyrata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

schizoform

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 03:38 PM EST

Περιγραφή

I think. Could be some other winged thing, though -- I note the stems seem green.

Ulmus alata - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Ulmus alata, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 12:21 PM EST
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 12:20 PM EST
Trifolium repens - Photo (c) Александра, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Александра
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 12:19 PM EST
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob62

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 12:19 PM EST
Pinus taeda - Photo (c) Alicia Pimental, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Pinus taeda, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 11:39 AM EDT
Anaxyrus americanus americanus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη jill_reid_vcu: Anaxyrus americanus ssp. americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1961