Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 04:41 ΜΜ CST
Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 04:20 ΜΜ CST
Hierodula - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Γένος Hierodula, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:35 ΜΜ CST
Amantis longipennis - Photo (c) jiangyou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jiangyou
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Amantis longipennis, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guanhong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:35 ΠΜ CST
Hierodula bhamoana - Photo (c) 靛电鳗鳗子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 靛电鳗鳗子
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Hierodula bhamoana, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handaidai

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:47 ΜΜ CST
Acromantis - Photo (c) 江仲民, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 江仲民
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Γένος Acromantis, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 09:45 ΜΜ CST
Phyllothelys breve - Photo (c) River, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by River
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Phyllothelys breve, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:30 ΜΜ CST
Sinomantis denticulata - Photo (c) K.k. Choi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K.k. Choi
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Sinomantis denticulata, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:47 ΜΜ CST
Sinomantis denticulata - Photo (c) K.k. Choi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K.k. Choi
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Sinomantis denticulata, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guanhong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 04:03 ΜΜ CST
Hierodula bhamoana - Photo (c) 靛电鳗鳗子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 靛电鳗鳗子
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Hierodula bhamoana, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tunyuchen

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:40 ΜΜ CST
Capnogryllacris latilamargis - Photo (c) Tahic Kolas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tahic Kolas
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Capnogryllacris latilamargis, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsincandy

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 01:56 ΠΜ CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)
Capnogryllacris latilamargis - Photo (c) Tahic Kolas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tahic Kolas
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Capnogryllacris latilamargis, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guanhong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:48 ΜΜ CST
Leptomantella lactea - Photo (c) chenhanlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chenhanlin
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Leptomantella lactea, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guanhong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:25 ΜΜ CST
Hyllus diardi - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Hyllus diardi, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 10:06 ΠΜ CST
Heliophorus epicles - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Heliophorus epicles, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 11:04 ΠΜ CST
Neptis yerburii - Photo (c) 石柒, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 石柒
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Neptis yerburii, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guanhong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:27 ΜΜ CST
Zizina otis - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by big-simonchan
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Zizina otis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 11:05 ΠΜ CST
Rohana parisatis - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Rohana parisatis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 11:08 ΠΜ CST
Celaenorrhinus vietnamicus - Photo (c) Nico Vromant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Vromant
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Celaenorrhinus vietnamicus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 12:24 ΜΜ CST
Eurema blanda - Photo (c) Jkadavoor (Jee), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Eurema blanda, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 12:27 ΜΜ CST
Ancistroides nigrita - Photo (c) mike999, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Ancistroides nigrita, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 02:12 ΜΜ CST
Zemeros flegyas - Photo (c) hkmoths, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Zemeros flegyas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 11:25 ΜΜ CST
Melanitis leda - Photo (c) widebrownland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by widebrownland
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Melanitis leda, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cute_cat

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 10:30 ΠΜ CST
Catopsilia pomona - Photo (c) Sterling Sheehy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sterling Sheehy
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Catopsilia pomona, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaoting_xu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 12:27 ΜΜ CST
Moduza procris - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Moduza procris, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yjf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:27 ΜΜ CST
Delias descombesi - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Delias descombesi, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guanhong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 03:06 ΜΜ CST
Rohana parisatis - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Rohana parisatis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simohaya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 12:49 ΜΜ CST
Zemeros flegyas - Photo (c) hkmoths, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Zemeros flegyas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simbason

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:01 ΜΜ CST
Tirumala limniace - Photo (c) Omkar S Damle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omkar S Damle
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Tirumala limniace, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xtbg-eec

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:41 ΜΜ CST
Parantica melaneus - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Parantica melaneus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xtbg-eec

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 04:45 ΜΜ CST
Herona marathus - Photo (c) Jatishwor Irungbam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jatishwor Irungbam
Η ταυτότητα του χρήστη jiangyou: Herona marathus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6142