Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:36 ΜΜ UTC
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:36 ΜΜ UTC
Liquidambar styraciflua - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Liquidambar styraciflua, Ένα μέλος του Υγράμβαρη (Γένος Liquidambar)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:35 ΜΜ UTC
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:27 ΜΜ UTC
Φτέρη - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:25 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:23 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:20 ΜΜ UTC
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:18 ΜΜ UTC
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:14 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:13 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:11 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Zea mays

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:09 ΜΜ UTC
Zea mays - Photo (c) José Miguel Sola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by José Miguel Sola
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Zea mays, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 04:03 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 03:57 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 03:56 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 03:55 ΜΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

sagoay

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Ιδιωτικό
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neljupiter

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019

Περιγραφή

Ayuda con la identificación

Dendrobates - Photo (c) Yannick Vandenberghe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Γένος Dendrobates, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neljupiter

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019

Περιγραφή

Ayuda con la identificación

Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juaco

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 12:19 ΜΜ -05
Eustylini - Photo (c) linucha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by linucha
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυλή Eustylini, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

catalina48

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:02 ΜΜ -05
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

catalina48

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:03 ΜΜ -05
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

catalina48

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:05 ΜΜ -05
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

catalina48

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:06 ΜΜ -05
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

catalina48

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:07 ΜΜ -05
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puntojack

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:15 ΠΜ +05
Astylus aulicus - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Astylus aulicus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriala

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:13 ΠΜ -05
Belostomatidae - Photo (c) Charles Tilford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Οικογένεια Belostomatidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)

Παρατηρητής

valeriala

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:04 ΠΜ -05
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juaco

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 11:22 ΠΜ -05
Atractus crassicaudatus - Photo (c) Sergio Andrés Collazos-González, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergio Andrés Collazos-González
Η ταυτότητα του χρήστη jespitia: Atractus crassicaudatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 36