Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδάρκης (Γένος Podarcis)

Παρατηρητής

nozem

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 01:19 PM SAST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Podarcis liolepis, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

necton

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 10:12 AM SAST
Decticus albifrons - Photo (c) Damiano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Decticus albifrons, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitteyssendier

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 10:49 AM SAST

Περιγραφή

~ 60 mm

Palpares libelluloides - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Palpares libelluloides, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroool

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 02:59 PM SAST
Coenonympha dorus - Photo (c) stefanovet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefano Tito
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Coenonympha dorus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)

Παρατηρητής

mikemusgrave

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 09:49 PM SAST
Τζίτζικας Ο Κοινός - Photo (c) Ralph Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Τζίτζικας Ο Κοινός (Lyristes plebejus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

ted72

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 08:11 AM SAST
Ταρέντολα - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

claudie42

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 11:02 AM CET
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

nanou46

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 12:45 PM CET
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elodie57

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 07:24 PM CET
Lissotriton helveticus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

felicity_rose

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 12:06 PM SAST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

elisaf

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 03:49 PM CEST
Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2019
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

posovisual

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 02:41 PM CEST
Zamenis scalaris - Photo (c) javisahun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

posovisual

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 02:41 PM CEST
Zamenis scalaris - Photo (c) javisahun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

legrandlandisson

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 10:28 PM CEST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

zenithium

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 11:32 AM CEST
Ζωοτόκα Σαύρα - Photo (c) Thor Håkonsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδάρκης (Γένος Podarcis)

Παρατηρητής

nozem

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 01:19 PM SAST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Podarcis liolepis, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

drtupps

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 06:22 PM SAST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

iss

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 03:14 PM SAST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roger2206

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Podarcis bocagei - Photo (c) Flight69, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Podarcis bocagei, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luathai

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2017 06:46 AM CEST

Τόπος

Solete Alto (Google, OSM)
Podarcis vaucheri - Photo (c) hhhalberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Podarcis vaucheri, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

elisaf

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 03:49 PM CEST
Podarcis siculus cettii - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Podarcis siculus ssp. cettii [inactive], Ένα μέλος του Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

elisaf

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 03:49 PM CEST
Ποδάρκης - Photo (c) Andrea Maurici, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spitzak

Ημερομηνία

Μάιος 2018
Timon lepidus - Photo (c) nachoperez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeremy_jalabert: Timon lepidus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23