Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)

Παρατηρητής

jasontobias816

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 02:21 ΜΜ PST
Πολυπλακοφόρα - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

jessicamason748

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:33 ΜΜ MST
Icteridae - Photo (c) Alexander Viduetsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Viduetsky
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Οικογένεια Icteridae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

jessicamason748

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:33 ΜΜ MST
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

wendy_tapia

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 02:47 ΜΜ PST
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e67181

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:47 ΜΜ CST
Pogona vitticeps - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Pogona vitticeps, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vgarcia23

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 05:00 ΜΜ CST
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

etzhugger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:21 ΜΜ EST

Τόπος

Annapolis, MD, USA (Google, OSM)
Ιχνευμονοειδή - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airon1

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 05:19 ΜΜ EST
Φίδια - Photo (c) Vipul Ramanuj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vipul Ramanuj
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twigdog

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:19 ΜΜ EST

Περιγραφή

Not sure about this. Any suggestions?

Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luna_wzh

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 05:12 ΜΜ EST

Τόπος

Clinton, NY, US (Google, OSM)
Διπλόποδα - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosedryad

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:09 ΜΜ PST
Ευθύνευρα - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jslatter

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 10:12 ΠΜ AEDT
Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jslatter

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 10:12 ΠΜ AEDT
Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

professor-masonbutt23

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:17 ΜΜ PST
Χελώνα - Photo (c) Nam Nguyen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nam Nguyen
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kooper4

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 10:16 ΠΜ AEDT
Συρφίδες - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

aline441

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 05:03 ΜΜ CST

Τόπος

Greenwood, LA, USA (Google, OSM)
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dothedew707

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:23 ΜΜ PST
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

amy6bird

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 05:23 ΜΜ CST
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

rbi_consultants

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 04:24 ΜΜ MST
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbi_consultants

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 04:25 ΜΜ MST

Τόπος

Durango, CO, USA (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nina_mohebbi

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:24 ΜΜ PST
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronenahdoot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 02:21 ΜΜ PST
Accipiter cooperii - Photo (c) Abby Sesselberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Abby Sesselberg
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

rileysgray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 10:36 ΠΜ MST

Περιγραφή

Large flock of 17 birds

Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

elipay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:17 ΠΜ EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg789

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 11:55 ΠΜ CST
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 04:02 ΜΜ EST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

fdiversitynguyen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 02:56 ΜΜ PST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

zouyuna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 07:50 ΠΜ EST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

zouyuna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 07:50 ΠΜ EST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelefarnoush

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 02:18 ΜΜ PST
Sayornis nigricans - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη jemmamontgomery: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1946