Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

ulfasnjordottir

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 11:05 ΠΜ CEST
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdomenge9

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 03:57 ΜΜ HST
Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι - Photo (c) Fabrice jullien, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fabrice jullien
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι (Cettia cetti)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dany-tebbani

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 10:14 ΠΜ CEST

Τόπος

Vaumas (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

jmon10

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 03:51 ΜΜ CET
Χρυσοβασιλίσκος - Photo (c) Cliff Watkinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

randomwild

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021
Αιγίθαλος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

gtipping

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 10:55 ΠΜ CEST
Πυροβασιλίσκος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

gtipping

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 10:55 ΠΜ CEST
Χρυσοβασιλίσκος - Photo (c) Cliff Watkinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

gtipping

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 10:55 ΠΜ CEST
Πυροβασιλίσκος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudyclaeys

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 03:19 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) 
Dirk-Jan van Roest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2016 02:30 ΜΜ CEST

Τόπος

gex (Google, OSM)
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Photo (c) Tony Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2011 11:45 ΠΜ CET

Τόπος

gex (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 1995

Τόπος

gex (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 1994

Τόπος

gex (Google, OSM)
Χειμωνόσπινος - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2011 11:52 ΠΜ CET

Τόπος

gex (Google, OSM)
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

Παρατηρητής

qginsecthunter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 11:41 ΠΜ CET
Καστανοπαπαδίτσα - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Καστανοπαπαδίτσα (Poecile palustris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:24 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Pretty sure that was one but didn't manage to take a better shot.. x)
Je suis à peu prêt sur que c'en était bien un mais je n'ai pas réussi à faire une meilleure photo.. x)

Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:24 ΜΜ CEST
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:23 ΜΜ CEST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:28 ΜΜ CEST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:30 ΠΜ CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 01:35 ΠΜ CEST
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 01:32 ΠΜ CEST
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 03:12 ΠΜ CEST
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 09:07 ΠΜ CEST
Καμποδεντροβάτης - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:26 ΜΜ CEST
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:00 ΜΜ CEST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:47 ΠΜ CEST
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Jakob W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakob W.
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

agonzalo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:52 ΠΜ CEST
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Jakob W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakob W.
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 05:30 ΜΜ CEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

macroblaster2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:21 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Probably the same individual I saw yesterday. :)
Probablement le même individu que j'ai observé la veille :)

Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jeanbaptisteleduc: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 32