Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymsak_

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:19 ΜΜ MDT
Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα - Photo (c) Thaddeus Charles Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thaddeus Charles Jones
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα (Urocitellus armatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

joeylatsha

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2010 06:43 ΜΜ MDT
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)

Παρατηρητής

ymsak_

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 04:33 ΜΜ MDT
Κοινό Γελαδοπούλι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedruff

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:28 ΠΜ MDT
Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα - Photo (c) Thaddeus Charles Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thaddeus Charles Jones
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα (Urocitellus armatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)

Παρατηρητής

lt422

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Τραγοπώγωνας - Photo (c) Jenny Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Glenn
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)

Παρατηρητής

ebb34

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014
Ovis canadensis canadensis - Photo (c) Jeremiah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremiah
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Ovis canadensis ssp. canadensis, Ένα μέλος του Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)

Παρατηρητής

sherrie_drummond

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 11:36 ΠΜ MDT
Τραγοπώγωνας - Photo (c) Jenny Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Glenn
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mctoshack

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 01:42 ΜΜ MDT
Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Carduus nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamiano531

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 11:29 ΜΜ MDT
Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα - Photo (c) Thaddeus Charles Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thaddeus Charles Jones
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα (Urocitellus armatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspinwalledu

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 01:19 ΜΜ MDT
Cirsium scariosum - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Cirsium scariosum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymsak_

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 06:25 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος - Photo (c) krisscully, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος (Circus hudsonius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheridanc

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 01:02 ΜΜ MDT
Cirsium scariosum - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Cirsium scariosum, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymsak_

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 06:21 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Or SAVS?

Pooecetes gramineus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Pooecetes gramineus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymsak_

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 06:23 ΜΜ MDT
Recurvirostra americana - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Recurvirostra americana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nycticorax

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 10:41 ΠΜ MDT
Sialia currucoides - Photo (c) christrent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Sialia currucoides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymsak_

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 04:55 ΜΜ MDT
Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymsak_

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 06:19 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος - Photo (c) krisscully, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος (Circus hudsonius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνίσιο Κουνέλι (Sylvilagus nuttallii)

Παρατηρητής

nycticorax

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 10:54 ΜΜ MDT
Βουνίσιο Κουνέλι - Photo (c) Nick Varvel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Varvel
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Βουνίσιο Κουνέλι (Sylvilagus nuttallii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayornis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 07:25 ΠΜ MDT
Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα - Photo (c) Thaddeus Charles Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thaddeus Charles Jones
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα (Urocitellus armatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

fstins1

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 07:09 ΜΜ MDT
Κογιότ - Photo (c) Vishal Subramanyan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vishal Subramanyan
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul75158

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 06:39 ΠΜ MDT
Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Carduus nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethany_fuller

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 05:28 ΜΜ MDT
Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα - Photo (c) Thaddeus Charles Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thaddeus Charles Jones
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Εδαφόβιος Σκίουρος Των Γιούτα (Urocitellus armatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 04:17 ΜΜ MDT
Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Carduus nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheasantboy77

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 04:01 ΜΜ MDT
Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Ελάφι Της Δυτικής Αμερικής (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateeisele

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Ursus arctos horribilis - Photo (c) 
marneejill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Ursus arctos ssp. horribilis, Ένα μέλος του Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgstewart

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 07:53 ΜΜ MDT

Περιγραφή

One plant

Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Carduus nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacjackson

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 10:47 ΠΜ MDT
Papilio zelicaon - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Papilio zelicaon, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνίσιο Κουνέλι (Sylvilagus nuttallii)

Παρατηρητής

sacjackson

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 04:25 ΜΜ MDT
Βουνίσιο Κουνέλι - Photo (c) Nick Varvel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Varvel
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Βουνίσιο Κουνέλι (Sylvilagus nuttallii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raddice

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2004 08:47 ΠΜ MDT
Sturnella neglecta - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Sturnella neglecta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meliphaga

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:14 ΠΜ MDT

Τόπος

Wilson, WY, US (Google, OSM)
Actaea rubra - Photo (c) rkluzco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jbrasher: Actaea rubra, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 111809