Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:30 ΜΜ AEST
Platycercus eximius - Photo (c) sirkendizzle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Platycercus eximius, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:01 ΜΜ AEST

Περιγραφή

eating Liquid Amber seed pods.

Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:01 ΜΜ AEST
Grallina cyanoleuca - Photo (c) Geoff Whalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Grallina cyanoleuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:01 ΜΜ AEST

Περιγραφή

and a Galah.

Grallina cyanoleuca - Photo (c) Geoff Whalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Grallina cyanoleuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 07:13 ΠΜ +05
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 08:15 ΠΜ +05
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

laurel77962

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 12:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Bird at feeder

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:15 ΜΜ AEST
Caligavis chrysops - Photo (c) Carolyn Stewart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carolyn Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Caligavis chrysops, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

alexander54257

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:47 ΜΜ CEST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smskerlec

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 03:55 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 08:06 ΠΜ EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 08:09 ΠΜ EDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

aussies2

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Rockport, MA, USA (Google, OSM)
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Tom Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 07:42 ΠΜ +05
Ευρωπαϊκός Γερανός - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Ευρωπαϊκός Γερανός (Grus grus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) thegreatdodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by thegreatdodo
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 07:41 ΠΜ +05
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 08:35 ΠΜ CDT
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:30 ΠΜ CDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_erickson

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:37 ΠΜ CDT
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beenc

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:16 ΠΜ EDT
Sayornis phoebe - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Sayornis phoebe, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:35 ΜΜ PDT
Spizella passerina - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazel2020

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 08:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Confirmed by merlin app

Sayornis phoebe - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Sayornis phoebe, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah_reed

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 06:52 ΠΜ EDT
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nefuentes

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 07:17 ΠΜ EDT
Vireo flavifrons - Photo (c) edporopat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edporopat
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Vireo flavifrons, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snekmint

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:32 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Trilling and hopping about on his fence.

Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirtdoc

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 08:27 ΠΜ CDT
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

islamtkm

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 08:12 ΠΜ EDT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

timothywildlife

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 09:29 ΠΜ EDT
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) MARMAR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MARMAR
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_curtis1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 08:41 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Παρατηρητής

aplaz

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 06:19 ΜΜ EDT
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη jb1634: Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 481