Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shieldsk

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 10:53 ΠΜ CDT
Justicia lanceolata - Photo (c) Jake Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jake Smith
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Justicia lanceolata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuny

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Polyscias racemosa - Photo (c) Oscar Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Polyscias racemosa, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 11:07 ΠΜ CST

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Erianthus strictus - Photo (c) Andy Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Newman
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Erianthus strictus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbymegna

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2016 09:39 ΠΜ CDT
Neltuma - Photo (c) Betsy Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Betsy Brown
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Γένος Neltuma, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dina_z

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:28 ΠΜ CDT
Sisyrinchium micranthum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Sisyrinchium micranthum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenamigo713_1111

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016 03:07 ΜΜ CDT
Sisyrinchium micranthum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Sisyrinchium micranthum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπειραία (Γένος Spiraea)

Παρατηρητής

beccap

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018

Περιγραφή

spirea vanhouttel

Σπειραία - Photo (c) Eric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvan_shepherd

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:26 ΠΜ CDT
Anisacanthus quadrifidus wrightii - Photo (c) Carlos G Velazco-Macias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Anisacanthus quadrifidus var. wrightii, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennformatics

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 09:52 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Gamochaeta americana - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Gamochaeta americana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 11:45 ΠΜ CDT
Gamochaeta americana - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Gamochaeta americana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabernathy

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:03 ΜΜ CDT

Τόπος

Galveston, TX, USA (Google, OSM)
Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennformatics

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2016 09:17 ΠΜ CST
Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirabreclingen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2015 03:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

6R-1 Hermann park
20%

Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirabreclingen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2015 04:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

6R-1 Hermann park
5%

Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenamigo713_1111

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2015 04:53 ΜΜ CDT
Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farkleberry

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 09:37 ΠΜ HST
Viburnum scabrellum - Photo (c) Brady S. Dunaway, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brady S. Dunaway
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Viburnum scabrellum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenjansensimpson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

Single plant at location

Viburnum scabrellum - Photo (c) Brady S. Dunaway, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brady S. Dunaway
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Viburnum scabrellum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_johnson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2016 02:59 ΜΜ CST
Viburnum scabrellum - Photo (c) Brady S. Dunaway, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brady S. Dunaway
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Viburnum scabrellum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_johnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 12:23 ΜΜ CDT
Viburnum scabrellum - Photo (c) Brady S. Dunaway, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brady S. Dunaway
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Viburnum scabrellum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Του Κάμπου (Trifolium campestre)

Παρατηρητής

jtmintz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:33 ΠΜ CDT
Τριφύλλι Του Κάμπου - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Τριφύλλι Του Κάμπου (Trifolium campestre)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javigonz

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2015 09:42 ΠΜ CDT
Mimosa quadrivalvis latidens - Photo (c) Andy Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Newman
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Mimosa quadrivalvis var. latidens, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treeeeees

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 10:17 ΠΜ UTC
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmed324

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020
Feijoa sellowiana - Photo (c) Alejandro Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandro Lopez
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Feijoa sellowiana, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mewaters

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016 09:04 ΠΜ CDT
Silphium - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Γένος Silphium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonnessen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

'Ohe'ohe.

Polyscias kavaiensis - Photo (c) Karl Magnacca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Magnacca
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Polyscias kavaiensis, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathawk

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2017 03:03 ΜΜ PDT

Τόπος

Holualoa, HI, USA (Google, OSM)
Passiflora tripartita mollissima - Photo (c) barbarita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Passiflora tripartita var. mollissima, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016

Τόπος

GBWMB (Google, OSM)
Phyllanthus evanescens - Photo (c) Dan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Phyllanthus evanescens, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2017 05:36 ΜΜ CDT
Anthenantia texana - Photo (c) C. D. Winker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. D. Winker
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Anthenantia texana, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_bettelheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2017 11:32 ΠΜ HST
Miconia crenata - Photo (c) Arles García, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arles García
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimtgrove

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017 12:26 ΜΜ HST
Miconia crenata - Photo (c) Arles García, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arles García
Η ταυτότητα του χρήστη japlaca: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2493