Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennywoz421

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 06:29 PM UTC

Τόπος

Kingston, MA, USA (Google, OSM)
Eutrochium dubium - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Eutrochium dubium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_mckenzie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 12:08 PM EST
Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peakaytea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 10:44 AM EST
Eupatorium serotinum - Photo (c) George F Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Eupatorium serotinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherrymariekay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 10:58 AM UTC
Eupatorium compositifolium - Photo (c) Lauren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Eupatorium compositifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmonte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 09:06 AM EST
Eupatorium perfoliatum - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Eupatorium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

annrayglctmn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 09:27 AM CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j6d_alvinkwok_mum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 08:06 AM CST
Euphorbia hirta - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felicitywong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 07:36 AM CST
Euphorbia hirta - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nguyenj192

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Euphorbia maculata - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia maculata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 06:51 AM PST

Περιγραφή

Palm Springs, Coachella Valley, Riverside County, California

Euphorbia hypericifolia - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hypericifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoria912

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021
Euphorbia hirta - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risa18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 05:15 PM EST
Euphorbia maculata - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia maculata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 10:09 AM PDT
Euphorbia prostrata - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia prostrata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonsaisteve

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 08:36 AM UTC
Euphorbia hypericifolia - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hypericifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 07:03 AM PST

Περιγραφή

Palm Springs, Coachella Valley, Riverside County, California

Euphorbia prostrata - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia prostrata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 07:35 AM PST

Περιγραφή

Palm Springs, Coachella Valley, Riverside County, California

Euphorbia hypericifolia - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hypericifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnitaap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:11 AM WIB
Euphorbia hirta - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 03:24 PM MST
Euphorbia melanadenia - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia melanadenia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flsantos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:14 AM -04
Euphorbia hirta - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teacherlari

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 01:50 PM -03
Euphorbia hirta - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j2a05_spkps

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 07:46 AM CST
Anisophyllum - Photo (c) pennyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrielau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:23 PM CST
Anisophyllum - Photo (c) pennyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 03:37 PM MST
Anisophyllum - Photo (c) pennyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Anisophyllum - Photo (c) pennyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Anisophyllum - Photo (c) pennyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 03:04 PM MST
Anisophyllum - Photo (c) pennyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipecanario

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 09:54 AM IST

Τόπος

Tel Aviv, IL (Google, OSM)
Anisophyllum - Photo (c) pennyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:21 PM CST
Anisophyllum - Photo (c) pennyjr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christy_cheung_6b_7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:00 PM HKT

Τόπος

香港火炭 (Google, OSM)
Euphorbia hirta - Photo (c) Andres Hernandez S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hirta, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgan603

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 08:52 AM UTC
Euphorbia hypericifolia - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη janeyair: Euphorbia hypericifolia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 47873