Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teitzela

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 07:39 ΠΜ AEST

Περιγραφή

On the footpath, still breathing. Wires called for collection.

Γκριζοκέφαλη Ιπτάμενη Αλεπού - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Γκριζοκέφαλη Ιπτάμενη Αλεπού (Pteropus poliocephalus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)

Παρατηρητής

gerrygray

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:06 ΜΜ BST

Περιγραφή

55khz recorded on bat detector

Vespertilionidae - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Οικογένεια Vespertilionidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mybiologisthat

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:43 ΠΜ AEST
Γκριζοκέφαλη Ιπτάμενη Αλεπού - Photo (c) Ákos Lumnitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ákos Lumnitzer
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Γκριζοκέφαλη Ιπτάμενη Αλεπού (Pteropus poliocephalus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotvanotteren

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 07:51 ΜΜ EDT
Lasiurus - Photo (c) Allan Mauricio Granados, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Allan Mauricio Granados
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Υπογένος Lasiurus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotvanotteren

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 07:50 ΜΜ EDT
Lasiurus - Photo (c) Allan Mauricio Granados, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Allan Mauricio Granados
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Υπογένος Lasiurus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotvanotteren

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 07:49 ΜΜ EDT
Lasiurus - Photo (c) Allan Mauricio Granados, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Allan Mauricio Granados
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Υπογένος Lasiurus, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priyanjanap

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 07:43 ΠΜ IST
Rhinopoma - Photo (c) Bruce  Thomson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruce  Thomson
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Γένος Rhinopoma, Ένα μέλος του Ρινολοφοειδή (Υπεροικογένεια Rhinolophoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaya_kanishka

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:32 ΠΜ +0530
Megaderma spasma - Photo (c) Dushyantha Large, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dushyantha Large
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Megaderma spasma, Ένα μέλος του Ρινολοφοειδή (Υπεροικογένεια Rhinolophoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 09:22 ΜΜ WAT

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbA

Ευρωπαϊκός Ακανθόχοιρος - Photo (c) Howard Chalkley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Ευρωπαϊκός Ακανθόχοιρος (Hystrix cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Rafaï, CF-MB, CF (Google, OSM)

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbAr

Panthera pardus pardus - Photo (c) mikeloomis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mikeloomis
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Panthera pardus ssp. pardus, Ένα μέλος του Λεοπάρδαλη (Panthera pardus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Rafaï, CF-MB, CF (Google, OSM)

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbA

Panthera pardus pardus - Photo (c) mikeloomis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mikeloomis
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Panthera pardus ssp. pardus, Ένα μέλος του Λεοπάρδαλη (Panthera pardus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοαντιλόπη (Tragelaphus scriptus)

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 08:03 ΠΜ WAT

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbAr

Θαμνοαντιλόπη - Photo (c) ToutTerrain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ToutTerrain
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Θαμνοαντιλόπη (Tragelaphus scriptus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοαντιλόπη (Tragelaphus scriptus)

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 03:49 ΜΜ WAT

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbAr

Θαμνοαντιλόπη - Photo (c) ToutTerrain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ToutTerrain
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Θαμνοαντιλόπη (Tragelaphus scriptus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Rafaï, CF-MB, CF (Google, OSM)

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbA

Tragelaphus eurycerus eurycerus - Photo (c) Mathias D'haen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mathias D'haen
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Tragelaphus eurycerus ssp. eurycerus, Ένα μέλος του Βοοειδή (Οικογένεια Bovidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανικό Σιβέτ (Civettictis civetta)

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 03:11 ΠΜ WAT

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbA

Αφρικανικό Σιβέτ - Photo (c) Michal Sloviak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michal Sloviak
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Αφρικανικό Σιβέτ (Civettictis civetta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άαρντβαρκ (Orycteropus afer)

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 08:20 ΜΜ WAT

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbA

Άαρντβαρκ - Photo (c) Heather Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Άαρντβαρκ (Orycteropus afer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 07:00 ΠΜ WAT

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbA

Potamochoerus porcus - Photo (c) Ryan Somma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Potamochoerus porcus, Ένα μέλος του Χοίρος (Οικογένεια Suidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmaaskant

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 12:52 ΠΜ +10

Περιγραφή

??

Pteropus admiralitatum - Photo (c) Isaac Rush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Isaac Rush
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Pteropus admiralitatum, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:37 ΜΜ WAT

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbA

Hylochoerus meinertzhageni - Photo (c) Pascal Bacuez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Bacuez
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Hylochoerus meinertzhageni, Ένα μέλος του Χοίρος (Οικογένεια Suidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Rafaï, CF-MB, CF (Google, OSM)

Περιγραφή

P,X:L,20,24H,1 cmN,wbA

Αφρικανική Χρυσή Αγριόγατα - Photo (c) Panthera Cats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Αφρικανική Χρυσή Αγριόγατα (Caracal aurata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierryachinkoproject

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 07:37 ΠΜ WAT

Περιγραφή

P,X:F,40,24H,1 cmN,wbAr

Potamochoerus porcus - Photo (c) Ryan Somma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Potamochoerus porcus, Ένα μέλος του Χοίρος (Οικογένεια Suidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjn

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:39 ΠΜ AEST

Περιγραφή

many hundreds spread along the stream bank.

Μικρή Κόκκινη Ιπτάμενη Αλεπού - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Μικρή Κόκκινη Ιπτάμενη Αλεπού (Pteropus scapulatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)

Παρατηρητής

mael_dewynter

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2017 06:23 ΠΜ WAT

Τόπος

Koumouna-bouali (Google, OSM)
Ρινόλοφος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tybalt941

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 09:49 ΜΜ AEST
Hipposideros diadema - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Hipposideros diadema, Ένα μέλος του Ρινολοφοειδή (Υπεροικογένεια Rhinolophoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδική Ιπτάμενη Αλεπού (Pteropus giganteus)

Παρατηρητής

yichang

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:41 ΜΜ +0530
Ινδική Ιπτάμενη Αλεπού - Photo (c) yakov_oskanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Ινδική Ιπτάμενη Αλεπού (Pteropus giganteus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προβοσκιδωτή Νυχτερίδα (Rhynchonycteris naso)

Παρατηρητής

johnkuenzli

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:49 ΜΜ CST

Τόπος

Hotel Ilan Ilan (Google, OSM)
Προβοσκιδωτή Νυχτερίδα - Photo (c) Tracie Stice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tracie Stice
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Προβοσκιδωτή Νυχτερίδα (Rhynchonycteris naso)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykethomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:54 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Bats

Epomophorus wahlbergi - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Epomophorus wahlbergi, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacapix

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:29 ΜΜ +07

Τόπος

Rd 4233 + 3km (Google, OSM)
Rhinolophus trifoliatus - Photo (c) Ben Tsai蔡維哲, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Tsai蔡維哲
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Rhinolophus trifoliatus, Ένα μέλος του Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ge0rgev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 06:28 ΠΜ +08

Περιγραφή

or Mytosis muricola?

Myotis muricola - Photo (c) Auzan Sukaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Auzan Sukaton
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Myotis muricola, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio1777

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:18 ΠΜ WEST
Vespertilioninae - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jakob: Υποοικογένεια Vespertilioninae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 199641