Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantxplorer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

10 plants seen

Platanthera cristata - Photo (c) NC Orchid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera cristata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frozenflip

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 01:20 ΜΜ CDT

Τόπος

Sparta, TN, US (Google, OSM)
Spiranthes lacera - Photo (c) NC Orchid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Spiranthes lacera, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wetlandfan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Platanthera integrilabia - Photo (c) NC Orchid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera integrilabia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Spiranthes lacera - Photo (c) NC Orchid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Spiranthes lacera, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Spiranthes lacera - Photo (c) NC Orchid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Spiranthes lacera, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timinnica

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:21 ΜΜ UTC

Τόπος

Carazo, Nicaragua (Google, OSM)

Περιγραφή

Found high in avocado.
I favour P. chacaonsis or fragrans?

Prosthechea madrensis - Photo (c) Yury Palacyos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yury Palacyos
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Prosthechea madrensis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredcruz

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 10:33 ΠΜ -03
Cattleya crispata - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Cattleya crispata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmichel18

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 02:48 ΜΜ CDT

Τόπος

Pikeville (Google, OSM)
Goodyera pubescens - Photo (c) Nicholas Wei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicholas Wei
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Goodyera pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellasegal

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 11:57 ΠΜ EDT
Cleistesiopsis bifaria - Photo (c) Brian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Cleistesiopsis bifaria, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariejk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Cleistesiopsis bifaria - Photo (c) Brian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Cleistesiopsis bifaria, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzcnfbb

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 11:49 ΠΜ EDT
Neottia smallii - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Neottia smallii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oeserak

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 02:07 ΜΜ EDT
Galearis spectabilis - Photo (c) Christopher Zacharias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Zacharias
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Galearis spectabilis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerbob13

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 01:53 ΜΜ EDT
Liparis liliifolia - Photo (c) Nicholas Wei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicholas Wei
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Liparis liliifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snedfree

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 02:29 ΜΜ CDT
Liparis liliifolia - Photo (c) Nicholas Wei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicholas Wei
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Liparis liliifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizzardscout

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2008

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Isotria verticillata - Photo (c) biomania, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by biomania
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Isotria verticillata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gshelor

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 03:30 ΜΜ EDT
Cleistesiopsis bifaria - Photo (c) Brian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Cleistesiopsis bifaria, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jalenp

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Platanthera ciliaris - Photo (c) Laura Clark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Laura Clark
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera ciliaris, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 09:22 ΠΜ CDT
Galearis spectabilis - Photo (c) Christopher Zacharias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Zacharias
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Galearis spectabilis, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 10:08 ΠΜ CDT
Tipularia discolor - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Tipularia discolor, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy135

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 09:33 ΠΜ EDT
Spiranthes vernalis - Photo (c) dwittkower, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Spiranthes vernalis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greathorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:53 ΠΜ EDT
Platanthera clavellata - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera clavellata, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael1862

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 12:09 ΜΜ EDT
Calopogon tuberosus - Photo (c) chris buelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chris buelow
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Calopogon tuberosus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dooug

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Cypripedium candidum - Photo (c) thesnaguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by thesnaguy
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Cypripedium candidum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 02:46 ΜΜ UTC
Diplusodon - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Γένος Diplusodon, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabbricio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:01 ΜΜ -03
Polystachya - Photo (c) Bart Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bart Wursten
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Γένος Polystachya, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Platanthera peramoena - Photo (c) outdoorsie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera peramoena, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Platanthera peramoena - Photo (c) outdoorsie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera peramoena, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Platanthera peramoena - Photo (c) outdoorsie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera peramoena, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Platanthera peramoena - Photo (c) outdoorsie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera peramoena, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harriseli195

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Platanthera peramoena - Photo (c) outdoorsie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jakeantonioheaton: Platanthera peramoena, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2952