Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandro_tonello

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:09 ΜΜ -04
Erotylus pretiosus - Photo (c) Sidnei Dantas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sidnei Dantas
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Erotylus pretiosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridmacedo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 05:58 ΜΜ -04
Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 10:15 ΠΜ -04
Hapigia plateada - Photo (c) Heiner Ziegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heiner Ziegler
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Hapigia plateada, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliajoness

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024
Heraclides thoas - Photo (c) Martín De Los Santos Bailón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martín De Los Santos Bailón
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Heraclides thoas, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaasbeckman

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 07:02 ΠΜ -04
Topaza pella - Photo (c) Tomaz Nascimento de Melo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tomaz Nascimento de Melo
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Topaza pella, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:00 ΠΜ -04
Carbonellis - Photo (c) Sidnei Dantas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sidnei Dantas
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Γένος Carbonellis, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianlluca_au

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 11:10 ΠΜ -03

Τόπος

Goiânia (Google, OSM)
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oplopanax_horridus

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 03:09 ΜΜ AKDT
Χειλόποδα - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raissa_reis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:45 ΠΜ -04
Omura congrua - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Omura congrua, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmalak

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 04:08 ΜΜ EDT
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Stagmomantis carolina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 02:25 ΜΜ -03
Augocoris illustris - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Augocoris illustris, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pe_aga_ka

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 02:35 ΜΜ -03
Eumusonia - Photo (c) Valério Vilela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valério Vilela
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Γένος Eumusonia, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

extasiptera

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021
Diaphania hyalinata - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Diaphania hyalinata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvenwladie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 09:54 ΜΜ -04
Sargus fasciatus - Photo (c) R.E.Llanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R.E.Llanos
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Sargus fasciatus, Ένα μέλος του Σαργός (Γένος Sargus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raissa_reis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 01:07 ΜΜ -04
Leptofreya ambigua - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Leptofreya ambigua, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_ufam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 07:51 ΜΜ -04
Nesticodes rufipes - Photo (c) Robert Whyte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Nesticodes rufipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_ufam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 07:51 ΜΜ -04
Nesticodes - Photo (c) Ronaldo César, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ronaldo César
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Γένος Nesticodes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)

Παρατηρητής

alleh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 02:35 ΜΜ -04
Διπλόποδα - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvenwladie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 09:54 ΜΜ -04
Σαργός - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Σαργός (Γένος Sargus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_lauretto

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022
Micrathena - Photo (c) César Favacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Favacho
Η ταυτότητα του χρήστη jadyellemartins: Γένος Micrathena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20