Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2010
Desmognathus catahoula - Photo (c) evangrimes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by evangrimes
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Desmognathus catahoula, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwilliams

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2014
Siren nettingi - Photo (c) Ian Meloni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meloni
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Siren nettingi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

akscoggin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

These photos are grainy, but in the original video the animal is clearly and indisputably an otter. Clear shots of tail and typical otter movements in the water.
Photos are from a video recorded by a park visitor, Michael Procopio, and used with his permission.

Καναδική Βίδρα - Photo (c) Keith Dvorsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Keith Dvorsky
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coxca2

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:56 ΜΜ UTC

Τόπος

Dyess AFB, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

P03[0:0] TT[828] E[090:0000]G[128:0x00] BV[25:0] IR[L:30] 275

Αμερικανικός Ασβός - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Αμερικανικός Ασβός (Taxidea taxus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

x98eagl1x

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 05:13 ΜΜ UTC
Farancia abacura - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Farancia abacura, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejandatx

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2014 08:02 ΠΜ CDT
Micrurus tener - Photo (c) Michael Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Price
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Micrurus tener, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejandatx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2016 06:53 ΠΜ CDT
Phileurus valgus - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Phileurus valgus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejandatx

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 08:40 ΠΜ CDT
Ceuthophilus secretus - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Ceuthophilus secretus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Plethodon electromorphus - Photo (c) Kevin Hutcheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Hutcheson
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Plethodon electromorphus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnawara

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Deirochelys reticularia miaria - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Deirochelys reticularia ssp. miaria, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treybarron

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Deirochelys reticularia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Deirochelys reticularia, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikecong

Ημερομηνία

Μάρτιος 2007

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Deirochelys reticularia miaria - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Deirochelys reticularia ssp. miaria, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_austin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Deirochelys reticularia miaria - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Deirochelys reticularia ssp. miaria, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_ccwep

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I saw a Western Chicken Turtle crossing the entrance road of Justin Hurst WMA. It was in Columbia Bottomland Forest habitat.

Deirochelys reticularia miaria - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Deirochelys reticularia ssp. miaria, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

momoivan

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:55 ΜΜ EDT
Εγχελυόμορφα - Photo (c) Rafi Amar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafi Amar
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Εγχελυόμορφα (Τάξη Anguilliformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachburns

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 11:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Brown, yellow belly, 18 in

Charina bottae - Photo (c) spencer_riffle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Charina bottae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-sith

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 06:48 ΜΜ PDT
Charina bottae - Photo (c) spencer_riffle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Charina bottae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgrove

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 07:37 ΜΜ PDT
Charina bottae - Photo (c) spencer_riffle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Charina bottae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virginiasanford

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2014 03:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Close up photo includes one shell and two valves. Group photo includes all smooth pimple back at that survey site.

Cyclonaias pustulosa - Photo (c) ksullivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ksullivan
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Cyclonaias pustulosa, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Cemophora coccinea - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Cemophora coccinea, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paxton9

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:51 ΠΜ UTC
Nerodia rhombifer - Photo (c) diomedea_exulans_li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Nerodia rhombifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelbrant

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 07:47 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Could be a Nerodia erythrogaster. Smallish snake. Zoo Lake at Nelson Park.

Regina grahamii - Photo (c) Benjamin Genter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Genter
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Regina grahamii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgundy

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

County record captured by myself and Wes Anderson. This individual is now specimen 74704 at the herpetology collection at University of Texas at Austin. It was a gravid female.

Holbrookia lacerata - Photo (c) Mike Duran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mike Duran
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Holbrookia lacerata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffreyjenkerson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Lampsilis bracteata - Photo (c) jeffrey jenkerson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jeffrey jenkerson
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Lampsilis bracteata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h2oscorpion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Περιγραφή

Dead shell

Cyclonaias necki - Photo (c) holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Cyclonaias necki, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h2oscorpion

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Περιγραφή

North Fork Guadalupe River

Lampsilis bergmanni - Photo (c) Travis Linscomb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Travis Linscomb
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Lampsilis bergmanni, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Graptemys caglei - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lee Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Graptemys caglei, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasturtles

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Graptemys caglei - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lee Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Graptemys caglei, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracorjc

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hatchling found in the upper Guadalupe River, Kerr County. First one I’ve seen that wasn’t a basking adult female who immediately dove...

Graptemys caglei - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Lee Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Graptemys caglei, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamprater

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 08:05 ΜΜ UTC
Cemophora coccinea copei - Photo (c) Ashley Wahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley Wahlberg
Η ταυτότητα του χρήστη jacobddowen: Cemophora coccinea ssp. copei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 117