Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athall

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 12:32 ΜΜ EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hausbaun

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 04:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

(chewing on a horse bone)

Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbfinney

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 09:47 ΠΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

arthursees

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 02:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Millersville (Google, OSM)
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda98376

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 05:41 ΜΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

jlculler

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 09:57 ΠΜ EDT
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paecologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 10:47 ΠΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptbrnchbob

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 11:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Odenton, MD, US (Google, OSM)
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

kellyjoy15

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 02:43 ΜΜ EDT
Καναδική Μαρμότα - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

rkujan

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 12:48 ΜΜ EDT
Βίγκα Έρπουσα - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίλλα (Γένος Scilla)

Παρατηρητής

ragglemorph

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 01:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodstock (Google, OSM)
Σκίλλα - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Σκίλλα (Γένος Scilla)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwhite6497

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 02:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Annapolis (Google, OSM)
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthursees

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 07:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Millersville (Google, OSM)
Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azulcielo

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 01:46 ΜΜ EDT
Forsythia suspensa - Photo (c) Nemo's great uncle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Forsythia suspensa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevbotmakes

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 05:31 ΜΜ EDT
Forsythia suspensa - Photo (c) Nemo's great uncle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Forsythia suspensa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevbotmakes

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 05:07 ΜΜ EDT
Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moethman

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 03:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

blossoms found on the ground...

Pyrus calleryana - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pyrus calleryana, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

moethman

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 03:02 ΜΜ EDT
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Ilex opaca, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nooga_naturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 04:01 ΜΜ CDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augochlora

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 11:23 ΠΜ EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 09:55 ΠΜ EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 05:31 ΜΜ EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

tayylorlyynn

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 12:53 ΜΜ CDT
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annakate2001

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 03:18 ΜΜ CDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettaugust

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 11:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

2 needle

Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annakate2001

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 12:04 ΜΜ CDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joetes1

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 04:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Atlanta (Google, OSM)
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbiretta

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 11:39 ΠΜ EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellaraciunas

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 11:44 ΠΜ EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aamorgann

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 11:44 ΠΜ EDT
Pinus virginiana - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη jacob_bauman: Pinus virginiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5214