Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yelizavetakononenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 11:44 ΠΜ EEST
Enoplognatha ovata - Photo (c) Daryl Coldren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daryl Coldren
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Σύνθετο Enoplognatha ovata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

jnhache

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 06:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

As seen, it was rather gray and seemed to carry some eggs on its back. It was maybe 1½" long, or a bit longer. I couldn't find something similar to my inexperienced eyes in the suggestions, sorry.

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nacairns

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:19 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Dolomedes triton - Photo (c) Benny Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Dolomedes triton, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cramnaejvallieres

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:36 ΜΜ EDT
Tetragnatha - Photo (c) Andrew., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 03:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

A gravid female.

Araniella displicata - Photo (c) edoswalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edoswalt
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Araniella displicata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fenderstrat

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Courtenay (Google, OSM)
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 05:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

About 15 mm long.

Trochosa - Photo (c) raedwulf68, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by raedwulf68
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Γένος Trochosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianne15230

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 01:12 ΜΜ EDT
Dictynidae - Photo (c) naturalist_ua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Οικογένεια Dictynidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woot_vanvugt

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Wellesley, ON, CA (Google, OSM)
Platycryptus undatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Platycryptus undatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon2zz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)
Pholcus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Γένος Pholcus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 05:42 ΜΜ MDT
Cyclosa conica - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Cyclosa conica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candicetalbot

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:35 ΠΜ EDT
Cyclosa - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon2zz

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)
Parasteatoda tepidariorum - Photo (c) Ilona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilona
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Parasteatoda tepidariorum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyardpray

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:27 ΠΜ EDT
Leucauge venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Leucauge venusta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avrede

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Hamilton, ON, CA (Google, OSM)
Habronattus decorus - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Habronattus decorus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

re032ro

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:29 ΜΜ EDT
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowan_colby

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:27 ΜΜ EDT
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcsadams

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 01:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seen on web overhanging pond

Tetragnatha - Photo (c) Andrew., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avrede

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:21 ΜΜ EDT
Araniella displicata - Photo (c) edoswalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edoswalt
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Araniella displicata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laureen27

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:28 ΜΜ EDT
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azk2

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:32 ΜΜ EDT
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azk2

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:28 ΜΜ EDT
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkovacik

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 01:40 ΜΜ EDT
Xysticus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:43 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Attending Toxomerus marginatus

Misumena vatia - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Misumena vatia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mars_uhh

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very curious and calm! Noticed them on my arm and we hung out for like half an hour. Jumped from hand to hand and then was fascinated by my phone while I scrolled TikTok. Hope I meet them again.

Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pes_c515

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 05:18 ΜΜ EDT
Tetragnatha - Photo (c) Andrew., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph_l

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 03:06 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Misumena vatia - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Misumena vatia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leaira

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Xysticus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Salticus scenicus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη j_pinzon: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15532