Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_aldercotte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 07:47 AM WIB
Cyriopalus wallacei - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Len Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Cyriopalus wallacei, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evahjaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 08:39 AM WIB
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_aldercotte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 07:47 AM WIB
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

evahjaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 02:21 PM WIB
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evahjaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 12:42 PM WIB
Platerodrilus - Photo (c) Tiia Monto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Γένος Platerodrilus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

danchasingtheglobe

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danchasingtheglobe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 08:37 AM UTC
Megaphasma denticrus - Photo (c) Eric Isley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Megaphasma denticrus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evahjaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:02 PM WIB
Caleta elna - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Caleta elna, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)
Symphypleona - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Τάξη Symphypleona, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evahjaner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Kapuas, ID-KT, ID (Google, OSM)
Bronchocela cristatella - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Bronchocela cristatella, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evahjaner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 12:53 PM WIB
Varanus salvator - Photo (c) zuppi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Varanus salvator, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donmarsille

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 12:54 PM EDT

Τόπος

Patulul, Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

with Cyna blue

Leptotes - Photo (c) Yvonne A. de Jong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Yvonne A. de Jong
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Γένος Leptotes, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

engleton

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2015
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucegrant

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 08:09 AM EDT

Τόπος

Chester, PA, USA (Google, OSM)
Micrathena gracilis - Photo (c) macrobrice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by macrobrice
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Micrathena gracilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan_smith

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Reduvius personatus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Reduvius personatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

mail540

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fast quiet continuous high frequency

Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 09:23 AM EDT
Atypus karschi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Atypus karschi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:08 AM EDT
Atypus karschi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Atypus karschi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_a_christopher

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Anthrenus verbasci - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Anthrenus verbasci, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:16 PM EDT
Malacosoma americana - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Malacosoma americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

seahound

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:22 PM EDT
Τιπουλόμορφα - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

bugsandbirds

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:54 PM EDT

Περιγραφή

Lady beetle eggs? On red maple.

Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

k_a_christopher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Θωμισίδες - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

cmciv

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Canon PowerShot SX620 HS (4.5mm-112.5mm f/3.2-6.6 lens, 20.2MP).

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocelyne_roman

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:39 PM -05
Eumolpus - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Γένος Eumolpus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

paulkdavis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2013

Περιγραφή

myself with my giant butterfly kite (butterfly species problematic but I classify myself as Homo sapiens)

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

karmio

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 01:21 PM EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 11:52 AM EDT

Περιγραφή

Note to self: This area needs a lot more work

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

mw3299

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:02 PM EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

chuckcruit

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:24 PM UTC
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη isabetabug: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 201