Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

mednyi

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:09 AM MSK
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:38 PM MSK
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Prunus padus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mednyi

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:22 AM MSK
Veronica chamaedrys - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Veronica chamaedrys, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mednyi

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:31 AM MSK
Calamagrostis epigejos - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Calamagrostis epigejos, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyonamednaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:16 PM MSK
Galium verum - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Galium verum, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyonamednaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:51 AM MSK
Potentilla argentea - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Potentilla argentea, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyonamednaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:59 AM MSK
Melilotus albus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Melilotus albus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονσολίντα Η Βασιλική (Consolida regalis)

Παρατηρητής

alyonamednaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:58 AM MSK
Κονσολίντα Η Βασιλική - Photo (c) Lina Paškevičiūtė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lina Paškevičiūtė
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Κονσολίντα Η Βασιλική (Consolida regalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyonamednaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:47 AM MSK
Potentilla argentea - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Potentilla argentea, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

alyonamednaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:47 AM MSK
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Jordan Collins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jordan Collins
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:30 PM MSK
Alopecurus pratensis - Photo (c) Jeremy Barker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Alopecurus pratensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:11 PM MSK
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

polinamoiseeva13

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:51 AM MSK
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Jordan Collins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jordan Collins
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

Παρατηρητής

andreymoskvichev

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 01:43 PM +04
Πολυκόμπι - Photo (c) Dalgial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreymoskvichev

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:11 AM +04
Veronica teucrium - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Veronica teucrium, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreymoskvichev

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 01:11 PM +04
Campanula patula - Photo (c) Juha Haataja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Campanula patula, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_lapshina

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:00 AM MSK

Τόπος

Россия (Google, OSM)
Lysimachia vulgaris - Photo (c) Le.Loup.Gris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Lysimachia vulgaris, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_lapshina

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:02 AM MSK
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_petrova

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 03:06 PM MSK
Scirpus sylvaticus - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Scirpus sylvaticus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 06:26 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Ανώτερα Φυτά - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεύκα (Γένος Populus)

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 06:41 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Λεύκα - Photo (c) annam113, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 06:44 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Tony Atkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:46 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Mentha - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Γένος Mentha, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:51 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Solanum tuberosum - Photo (c) RidelSof, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by RidelSof
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Solanum tuberosum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:51 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Ανώτερα Φυτά - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mednyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:48 AM MSK
Pilosella officinarum - Photo (c) Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Pilosella officinarum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mednyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 03:06 PM MSK
Pilosella officinarum - Photo (c) Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Pilosella officinarum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 06:14 PM MSK
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:31 PM MSK
Rumex acetosella - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Rumex acetosella, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:11 PM MSK
Carex pseudocyperus - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη irinaber: Carex pseudocyperus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1953