Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela618

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:42 AM -03
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vero1304

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 09:25 AM -03
Parasola - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Parasola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenabj

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 09:52 AM -03
Amanita phalloides - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Amanita phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:44 AM -03
Oudemansiella - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Oudemansiella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vero1304

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 01:46 PM -03
Phlebopus - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Phlebopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela618

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 02:45 PM -03
Pleroma urvilleanum - Photo (c) Lauren Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Parker
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Pleroma urvilleanum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanizm

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 11:17 AM -03

Τόπος

Dos Arroyos (Google, OSM)
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinasg

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 10:48 AM -03

Τόπος

Dos Arroyos (Google, OSM)
Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela791andresitomisiones

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 05:03 PM UTC

Περιγραφή

Hongo

Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela239santarita

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 03:52 PM -03
Agaricomycetes - Photo (c) Bill Yule, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Yule
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_agustin_marquez

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 03:12 PM -03
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela239santarita

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:41 AM -04
Parmeliaceae - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Οικογένεια Parmeliaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_almada

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 11:06 AM -03

Τόπος

Capital, AR-MN, AR (Google, OSM)
Albizia lebbeck - Photo (c) Rishi Valley Biodiversity, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rishi Valley Biodiversity
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Albizia lebbeck, Ένα μέλος του Ακακία Κωνσταντινουπόλεως (Γένος Albizia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_almada

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:49 AM -03
Kalanchoe - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Kalanchoe, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

claudia_almada

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:39 AM -03
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

escuela791andresitomisiones

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:59 AM -03
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela791andresitomisiones

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:13 PM UTC

Περιγραφή

Hongo

Phallus indusiatus - Photo (c) gringocurt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gringocurt
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Phallus indusiatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela791andresitomisiones

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 01:51 PM -03

Περιγραφή

Guaembé

Thaumatophyllum - Photo (c) Benjamin Jewiss, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Jewiss
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Thaumatophyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela791andresitomisiones

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021

Περιγραφή

Araña

Theraphosinae - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Diaz Anaya
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Υποοικογένεια Theraphosinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanfedericoebrecht

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Misiones, AR (Google, OSM)
Asio stygius - Photo (c) Carl Downing, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carl Downing
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Asio stygius, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela618

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 05:27 PM UTC
Arecaceae - Photo (c) Tiana Randriamboavonjy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiana Randriamboavonjy
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Οικογένεια Arecaceae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela618

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 05:28 PM UTC
Bromelia - Photo (c) Carlos Domínguez-Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Domínguez-Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Bromelia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela618

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 05:34 PM UTC
Heliconia - Photo (c) Larry Myhre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Heliconia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)

Παρατηρητής

escuela791andresitomisiones

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:34 PM UTC

Περιγραφή

Grillo

Γρυλλίνοι - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela791andresitomisiones

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:24 PM UTC

Περιγραφή

Hormigas

Acromyrmex - Photo (c) D. L. Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by D. L. Quinn
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Acromyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela_puchalski

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 03:38 PM -03
Leptoglossus - Photo (c) stripey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stripey
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Leptoglossus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

pamela_puchalski

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 08:45 AM -03

Περιγραφή

Yuyo medicinal conocido como burrito

Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tercer_grado_n446

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 09:48 AM UTC

Περιγραφή

Fotografía de la alumna Zuge Juliana

Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Γένος Gymnopilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_veronica_rodriguez

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:19 AM -03

Περιγραφή

Ovenia

Hovenia dulcis - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Hovenia dulcis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escuela239santarita

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 05:18 PM -04
Favolus tenuiculus - Photo (c) francofarmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη institutomisionerodebiodiversidad: Favolus tenuiculus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 142