Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

king89jm

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 09:03 ΜΜ CDT
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzofraysse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024
Monomorium ergatogyna - Photo (c) California Academy of Sciences, 2000-2010, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Monomorium ergatogyna, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berb12

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 12:00 ΠΜ EST
Vespula squamosa - Photo (c) Mike  Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Vespula squamosa, Ένα μέλος του Βέσπουλα (Γένος Vespula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sotiris_kountouras

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 11:26 ΠΜ CEST
Formica - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Γένος Formica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)

Παρατηρητής

wadewander

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2011 07:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on goldenrod

Dolichovespula arctica - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Dolichovespula arctica, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinachan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 01:08 ΜΜ EST
Attina - Photo (c) Kathy & sam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Υποφυλή Attina, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 03:54 ΜΜ MST
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 08:52 ΜΜ MST

Περιγραφή

seemingly ergatoid gynes.

Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerbb

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017 10:17 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Found under a rock in the sand.

Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

thehonestpuck

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 02:05 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Ant seen in Bryce Canyon National Park

Formicinae - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Υποοικογένεια Formicinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisjensen1

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 02:05 ΜΜ MDT
Myrmecocystus - Photo (c) 
Greg Hume, modificada por Aurélio A. Heckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Γένος Myrmecocystus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanmac895

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 05:47 ΜΜ CST

Τόπος

West Bountiful (Google, OSM)
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanmac895

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 05:52 ΜΜ CST

Τόπος

West Bountiful (Google, OSM)
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dprasad

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:44 ΜΜ UTC
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

elsa19970

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:54 ΜΜ MDT
Formica fusca - Photo (c) Mardon Erbland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mardon Erbland
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Formica fusca, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dprasad

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:54 ΠΜ UTC
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 04:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradgrimm

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:17 ΜΜ MDT
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:51 ΜΜ MDT
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

cowboyqweer

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:05 ΠΜ MDT
Leptomyrmecini - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Φυλή Leptomyrmecini, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

elsa19970

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:54 ΜΜ MDT
Formica - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Γένος Formica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesque

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:06 ΜΜ PDT
Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duwane120

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:49 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Monomorium minimum - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σύνθετο Monomorium minimum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Swept from Purshia tridentata

Monomorium ergatogyna - Photo (c) California Academy of Sciences, 2000-2010, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Monomorium ergatogyna, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h0ppergrass1139

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 04:22 ΜΜ PDT

Τόπος

Reno, NV, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Very active nest found under a rock. Many workers and larvae and also a queen partially visible in first photo.

Monomorium ergatogyna - Photo (c) California Academy of Sciences, 2000-2010, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Monomorium ergatogyna, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

plutoblues

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:56 ΠΜ EST

Περιγραφή

Dead on a sidewalk

Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralphmusthaler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:59 ΜΜ EST
Dolichovespula maculata - Photo (c) Benigno Veraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benigno Veraz
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

daryllmarie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 12:19 ΜΜ PDT
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) IronChris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimenaobando

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 07:54 ΠΜ CST
Synoeca septentrionalis - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Synoeca septentrionalis, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roycecumming

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024
Liometopum occidentale - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη insectobserver123: Liometopum occidentale, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 22694