Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernsibley

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 08:53 ΜΜ PDT
Pseudacris regilla - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On yarrow

Boisea rubrolineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Boisea rubrolineata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

zhao1701

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 07:59 ΠΜ PDT
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhao1701

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 09:31 ΠΜ PDT
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 09:49 ΠΜ PDT
Scapanus - Photo (c) Elk (she/he), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elk (she/he)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Γένος Scapanus, Ένα μέλος του Ασπαλακίδες (Οικογένεια Talpidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

amcvay

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 03:33 ΜΜ PDT
Έντομα - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyfrank

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 09:33 ΠΜ PDT
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seandaniels

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 10:06 ΠΜ PDT
Plegadis chihi - Photo (c) assmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by assmann
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Plegadis chihi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ravenhorse

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:58 ΠΜ PDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Joe Zigmont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Zigmont
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmfraser

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 05:19 ΜΜ PDT
Digitalis purpurea - Photo (c) mercantour, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mercantour
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Digitalis purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesadney

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 05:24 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geographerdave

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 11:12 ΠΜ PDT
Cytisus scoparius - Photo (c) Bill Knight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bill Knight
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Cytisus scoparius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:24 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Jacobaea vulgaris - Photo (c) Татьяна Губина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Губина
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 03:06 ΜΜ PDT
Τριφύλλι Το Αρουραίο - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim430

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:22 ΠΜ PDT

Τόπος

Oak Hills, OR, USA (Google, OSM)
Tyria jacobaeae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Tyria jacobaeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελισσόχορτο (Melissa officinalis)

Παρατηρητής

fernsibley

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 12:14 ΜΜ PDT
Μελισσόχορτο - Photo (c) Dan Efroymson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan Efroymson
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Μελισσόχορτο (Melissa officinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lewalker15

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Thamnophis sirtalis concinnus - Photo (c) cbernz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cbernz
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Thamnophis sirtalis ssp. concinnus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

ollie_wollie123

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 07:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Walking my dog, and saw a Western honey bee being carried and eaten by immigrant pavement ants. Poor honeybee :(

Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monsterella

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Aloha, OR, USA (Google, OSM)
Ribes sanguineum - Photo (c) Tyler Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Ribes sanguineum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daveincamas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:45 ΠΜ PDT

Τόπος

Camas, WA, USA (Google, OSM)
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:43 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Egira - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Γένος Egira, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:45 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Egira - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Γένος Egira, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

tomschubert

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:56 ΠΜ PDT

Τόπος

Hillsboro, OR, USA (Google, OSM)
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsulser

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Snake with mint green stripe along it's back and orange markings on the side

Thamnophis sirtalis concinnus - Photo (c) cbernz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cbernz
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Thamnophis sirtalis ssp. concinnus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελισσόχορτο (Melissa officinalis)

Παρατηρητής

aliciabschubert21

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:20 ΠΜ PDT

Τόπος

Hillsboro, OR, USA (Google, OSM)
Μελισσόχορτο - Photo (c) Dan Efroymson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan Efroymson
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Μελισσόχορτο (Melissa officinalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edally

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 10:49 ΠΜ PDT

Τόπος

Hillsboro, OR, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Keith Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

kinseyboozer

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:03 ΠΜ PDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υποχοιρίς (Γένος Hypochaeris)

Παρατηρητής

folsomchrisonblues

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:40 ΠΜ PDT
Υποχοιρίς - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Υποχοιρίς (Γένος Hypochaeris)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

folsomchrisonblues

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 08:37 ΠΜ PDT
Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Mdf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

folsomchrisonblues

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 08:07 ΠΜ PDT
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) Winder Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winder Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη inkadillo: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5989