Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunchai1987

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 07:29 ΠΜ WIB
Bubulcus coromandus - Photo (c) Ben Tsai蔡維哲, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Tsai蔡維哲
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

namtok_phacharoen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 03:17 ΜΜ +07
Chloropsis moluccensis - Photo (c) Oscar Ho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Ho
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Chloropsis moluccensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spcha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:31 ΠΜ +0630
Cinnyris ornatus - Photo (c) Mike Hooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mike Hooper
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Cinnyris ornatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelleranna

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 05:26 ΜΜ +07

Τόπος

Koh Phangan (Google, OSM)
Cinnyris ornatus - Photo (c) Mike Hooper, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mike Hooper
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Cinnyris ornatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetzawnaing

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 10:20 ΠΜ +0630
Anarhynchus atrifrons - Photo (c) Wich’yanan L, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wich’yanan L
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Anarhynchus atrifrons, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmkremer

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:48 ΜΜ +07
Psilopogon cyanotis - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Psilopogon cyanotis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmkremer

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:48 ΜΜ +07
Psilopogon cyanotis - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Psilopogon cyanotis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadzrun

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:55 ΠΜ +08
Leucoptilon concretum - Photo (c) m choi azis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by m choi azis
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Leucoptilon concretum, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)

Παρατηρητής

binturong27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2019 10:44 ΜΜ WIB
Μεγάλος Ερημοσφυριχτής - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:34 ΠΜ +08

Περιγραφή

Coastal accipiter

Icthyophaga leucogaster - Photo (c) Allan Lugg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Allan Lugg
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Icthyophaga leucogaster, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck_chan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 02:40 ΜΜ +08
Icthyophaga leucogaster - Photo (c) Allan Lugg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Allan Lugg
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Icthyophaga leucogaster, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wengchun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 08:53 ΠΜ +08

Τόπος

Perak, Malaysia (Google, OSM)
Icthyophaga leucogaster - Photo (c) Allan Lugg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Allan Lugg
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Icthyophaga leucogaster, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanyarat_bo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Icthyophaga humilis - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Icthyophaga humilis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_lee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Icthyophaga humilis - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Icthyophaga humilis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasd

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

Sabah, MY (Google, OSM)
Icthyophaga humilis - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Icthyophaga humilis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfrood

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Icthyophaga humilis - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Icthyophaga humilis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luluchouette

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Icthyophaga humilis - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Icthyophaga humilis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck_chan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Iole finschii - Photo (c) Chan Chee Keong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chan Chee Keong
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Iole finschii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerilim

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Johor, MY (Google, OSM)
Iole finschii - Photo (c) Chan Chee Keong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chan Chee Keong
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Iole finschii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kittakorn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 10:12 ΠΜ +07
Gallinago stenura - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Gallinago stenura, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 09:25 ΠΜ +07
Mixornis gularis - Photo (c) Chan Chee Keong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chan Chee Keong
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Mixornis gularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pn128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 02:49 ΜΜ +07
Buteo - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Γένος Buteo, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamsambly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 07:33 ΠΜ +07
Phylloscopus ricketti - Photo (c) derekhon4, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Phylloscopus ricketti, Ένα μέλος του Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Corvus macrorhynchos levaillantii - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Corvus macrorhynchos ssp. levaillantii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan2501

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:17 ΜΜ +07
Anthracoceros albirostris - Photo (c) ian3003, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Anthracoceros albirostris, Ένα μέλος του Βουκερωτόμορφα (Τάξη Bucerotiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατικός Σφηκιάρης (Pernis ptilorhynchus)

Παρατηρητής

ou_wildlife

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 11:36 ΠΜ +07
Ασιατικός Σφηκιάρης - Photo (c) Håvard Rosenlund, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Håvard Rosenlund
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Ασιατικός Σφηκιάρης (Pernis ptilorhynchus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan2501

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:13 ΠΜ +07
Orthotomus sutorius - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Orthotomus sutorius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

stefan2501

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:35 ΠΜ +07
Pernis ptilorhynchus torquatus - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Pernis ptilorhynchus ssp. torquatus, Ένα μέλος του Ασιατικός Σφηκιάρης (Pernis ptilorhynchus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanmaisy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 10:06 ΠΜ +07

Περιγραφή

Migratory Bird Poaching taken by Visitor to the Island

Halcyon pileata - Photo (c) Marc Faucher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marc Faucher
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Halcyon pileata, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Spilopelia chinensis - Photo (c) zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ingkayut: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 692