Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daryavdb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 08:36 ΠΜ +0530
Calotes versicolor - Photo (c) vlad50, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vlad50
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Calotes versicolor, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiominati

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Pseudophilautus cavirostris - Photo (c) lanka_wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lanka_wildlife
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Pseudophilautus cavirostris, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weishou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:50 ΠΜ +0530

Τόπος

Matara, Sri Lanka (Google, OSM)
Harpactes fasciatus - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Harpactes fasciatus, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sobrteneov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:27 ΜΜ +0530

Περιγραφή

Thin body snake

Dendrelaphis caudolineolatus - Photo (c) dava123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dava123
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Dendrelaphis caudolineolatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sobrteneov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:30 ΜΜ +0530
Acranthera ceylanica - Photo (c) Ian Lockwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Lockwood
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Acranthera ceylanica, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina_raluca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 03:46 ΜΜ +0530
Varanus salvator - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Varanus salvator, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandeepds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 11:38 ΠΜ +0530
Acranthera ceylanica - Photo (c) Ian Lockwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Lockwood
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Acranthera ceylanica, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lshinn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023

Τόπος

Kudawa, Sri Lanka (Google, OSM)
Ahaetulla - Photo (c) Dr Caesar Sengupta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Γένος Ahaetulla, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lshinn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 03:32 ΜΜ +0530

Τόπος

Kudawa, Sri Lanka (Google, OSM)
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avin_abey

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Acritillas indica - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Acritillas indica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandeepds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 11:38 ΠΜ +0530
Barleria vestita - Photo (c) Ian Lockwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Lockwood
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Barleria vestita, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daryavdb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 03:35 ΜΜ +0530
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daryavdb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 01:00 ΜΜ +0530
Strobilanthes cusia - Photo (c) pyktsang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Strobilanthes cusia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_cc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 12:00 ΜΜ +0530
Cyatheales - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Τάξη Cyatheales, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anseypants

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Oncosperma fasciculatum - Photo (c) nasimnat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasimnat
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Oncosperma fasciculatum, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anseypants

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Αρεκοειδή - Photo (c) Tiana Randriamboavonjy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiana Randriamboavonjy
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anseypants

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 07:18 ΠΜ +0530
Ocyceros gingalensis - Photo (c) Pieter Prins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Prins
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Ocyceros gingalensis, Ένα μέλος του Βουκερωτόμορφα (Τάξη Bucerotiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anseypants

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 01:45 ΜΜ +0530

Τόπος

Kudawa, Sri Lanka (Google, OSM)
Barleria vestita - Photo (c) Ian Lockwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Lockwood
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Barleria vestita, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anseypants

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Anoectochilus - Photo (c) lyraly, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Γένος Anoectochilus, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anseypants

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Ορχιδέα - Photo (c) Victor De la Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Victor De la Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniqesufally

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Ahaetulla nasuta - Photo (c) Sakuna Nethraja Gamage, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sakuna Nethraja Gamage
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Ahaetulla nasuta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

aniqesufally

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Urocissa ornata - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Urocissa ornata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

irina_raluca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 03:54 ΜΜ +0530
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhya3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Agrostistachys hookeri, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jed98321

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 09:24 ΠΜ +0530
Ahaetulla nasuta - Photo (c) Sakuna Nethraja Gamage, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sakuna Nethraja Gamage
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Ahaetulla nasuta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jed98321

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 03:32 ΜΜ +0530
Miconia crenata - Photo (c) Arles García, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arles García
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephie_t

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 10:41 ΠΜ +0530
Eutropis greeri - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Eutropis greeri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadhya3

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 12:31 ΜΜ +0530
Eutropis greeri - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Eutropis greeri, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephie_t

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Oncosperma fasciculatum - Photo (c) nasimnat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasimnat
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Oncosperma fasciculatum, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

stephie_t

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 10:34 ΠΜ +0530
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη ilockwood: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 201