Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

gourojohn

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:03 PM EEST

Τόπος

Epirus, Greece (Google, OSM)
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata)

Παρατηρητής

zhanna_manilo

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:34 AM EEST
Γραμμωτή Νεροχελώνα - Photo (c) Raed Shorrosh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by raed
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

tboves

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 01:31 PM EEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

servet-seda

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:13 PM +03
Βάτραχος Του Μπεντριάγκα - Photo (c) Petra & Wilfried, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Βάτραχος Του Μπεντριάγκα (Pelophylax bedriagae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη Η Λοβωτή (Argiope lobata)

Παρατηρητής

servet-seda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2014 07:15 AM EET
Αργιόπη Η Λοβωτή - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Αργιόπη Η Λοβωτή (Argiope lobata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)

Παρατηρητής

aisyrigos

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:09 AM EEST
Κρασπεδωτή Χελώνα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

www_lalurch_de

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:02 PM EEST
Μεσογειακός Παχύουρος Σκορπιός - Photo (c) n_heller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Μεσογειακός Παχύουρος Σκορπιός (Aegaeobuthus gibbosus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tboves

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 05:48 PM EEST
Euscorpius - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Γένος Euscorpius, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svend25

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:20 AM EEST
Theretra alecto - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Theretra alecto, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελληνική Χελώνα (Testudo graeca)

Παρατηρητής

rante

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Macedonia (Google, OSM)
Ελληνική Χελώνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Ελληνική Χελώνα (Testudo graeca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλύσια (Γένος Aplysia)

Παρατηρητής

stavros11

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:18 AM EEST
Απλύσια - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη Η Λοβωτή (Argiope lobata)

Παρατηρητής

onur

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:39 AM +03
Αργιόπη Η Λοβωτή - Photo (c) Roman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Roman
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Αργιόπη Η Λοβωτή (Argiope lobata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayseska

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:24 PM +03
Podarcis siculus siculus - Photo (c) Mario Columba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Podarcis siculus ssp. siculus, Ένα μέλος του Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somya_joshi

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:45 PM EEST

Τόπος

Greece (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Callimenus oniscus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

georgeprentzas

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:22 PM EEST
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουστέρα Του Ιονίου (Podarcis ionicus)

Παρατηρητής

kovacszsolt

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:08 PM CEST
Γουστέρα Του Ιονίου - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Γουστέρα Του Ιονίου (Podarcis ionicus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουστέρα Του Ιονίου (Podarcis ionicus)

Παρατηρητής

kovacszsolt

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:15 PM CEST
Γουστέρα Του Ιονίου - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Γουστέρα Του Ιονίου (Podarcis ionicus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni)

Παρατηρητής

robertchrt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Albania (Google, OSM)
Μεσογειακή Χελώνα - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

mr-ak

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:18 AM EEST

Τόπος

Crete, Crete, GR (Google, OSM)
Πράσινος Φρύνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

bulent_altunkaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:02 PM +03
Σαμιαμίδι - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kovacszsolt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 11:28 AM CEST

Τόπος

Lin, Albania (Google, OSM)
Πρασινόσαυρα - Photo (c) peterstoeckl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιλιβούτι (Podarcis erhardii)

Παρατηρητής

meganhanson

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 10:48 AM EEST
Σιλιβούτι - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Σιλιβούτι (Podarcis erhardii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιλιβούτι (Podarcis erhardii)

Παρατηρητής

meganhanson

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:21 PM EEST
Σιλιβούτι - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Σιλιβούτι (Podarcis erhardii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriseconomou

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 08:09 AM EEST
Eusparassus walckenaeri - Photo (c) Gaell Mainguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gaell Mainguy
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Eusparassus walckenaeri, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

negoay

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:54 AM +03
Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

negoay

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:12 AM +03
Σαύρα Της Σικελίας - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

ayseska

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:21 PM +03
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

ayseska

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:12 PM +03
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleeb

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 05:10 PM EEST
Ελληνικός Βάτραχος - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Ελληνικός Βάτραχος (Rana graeca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελληνικός Βαλτοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri)

Παρατηρητής

cleeb

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 06:51 PM EEST
Ελληνικός Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη ilias_strachinis: Ελληνικός Βαλτοβάτραχος (Pelophylax kurtmuelleri)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9034