Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsboeschen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:33 ΜΜ CST

Περιγραφή

Central American jumping pitviper (Metlapilcoatlus mexicanus) found in San Vito, Costa Rica

Metlapilcoatlus mexicanus - Photo (c) Luis Herrera Hn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Herrera Hn
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Metlapilcoatlus mexicanus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroesquivel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 05:56 ΜΜ CST
Rhinophrynus dorsalis - Photo (c) Alvaro Monter Pozos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvaro Monter Pozos
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Rhinophrynus dorsalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valmarsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:26 ΠΜ SAST
Alopecion guttatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Alopecion guttatum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)

Παρατηρητής

pinofringilla

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2007 10:56 ΠΜ CEST
Στεφανοφόρος - Photo (c) Daniel Branch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Branch
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_rod_ferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 03:01 ΜΜ BST

Τόπος

Ourém, Portugal (Google, OSM)
Hemorrhois hippocrepis - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Hemorrhois hippocrepis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

lorenzomorolli1

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 05:50 ΜΜ SAST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesswartley

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 06:04 ΠΜ EDT
Lampropeltis triangulum - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Travis W. Reeder
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Lampropeltis triangulum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

rpws

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 02:10 ΜΜ +03

Περιγραφή

Vipera berus
Kyykäärme

Αστρίτης - Photo (c) Malgoire Pavel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Malgoire Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Αστρίτης (Vipera berus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giovannizanfei

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 12:59 ΜΜ CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Benny Trapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 01:11 ΜΜ CET

Τόπος

Ibn Ziad, Algérie (Google, OSM)
Natrix maura - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Natrix maura, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

sonja111

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 01:16 ΜΜ SAST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

michelatibiletti

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 04:43 ΜΜ BST
Malpolon monspessulanus - Photo (c) perenatura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by perenatura
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Malpolon monspessulanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisa25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 03:22 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Qui connaît cet animal? Merci

Blanus cinereus - Photo (c) Enrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Blanus cinereus, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpachec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 04:28 ΜΜ UTC
Coronella girondica - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Coronella girondica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruimateus

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 06:59 ΜΜ CEST

Τόπος

Penafiel (Google, OSM)
Zamenis scalaris - Photo (c) Philippe Geniez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philippe Geniez
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

jonelorduy

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 04:23 ΜΜ SAST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zefontes

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 11:46 ΠΜ +07
Dendrelaphis - Photo (c) Pasindu Dilshan Abegunawaradhana🤠, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pasindu Dilshan Abegunawaradhana🤠
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Γένος Dendrelaphis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svolk1

Ημερομηνία

Μάιος 2020
Lampropeltis zonata - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Lampropeltis zonata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisi79

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 05:00 ΜΜ SAST
Natrix helvetica - Photo (c) Benny Trapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucile_ko1

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 09:37 ΜΜ HST
Lampropeltis californiae - Photo (c) herper47, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Lampropeltis californiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

aggiehansen

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 09:16 ΠΜ SAST
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by royc614
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

pgot

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 09:17 ΠΜ SAST
Anguis - Photo (c) Сильченко Иван Владимирович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сильченко Иван Владимирович
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Γένος Anguis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kres

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 05:37 ΜΜ BST
Basiliscus basiliscus - Photo (c) methlog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Basiliscus basiliscus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

francesca318

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 09:23 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Biacco

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

mythier

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Vaud, CH (Google, OSM)
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

vetea33

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 11:38 ΠΜ SAST
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandlakeexplorer

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020

Τόπος

Elgin, Ontario (Google, OSM)

Περιγραφή

I am puzzled as to whether the snake I spotted is a massassuaga rattlesnake or a rat snake.

Nerodia - Photo (c) Michiko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michiko
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Γένος Nerodia, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

to10

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 12:20 ΜΜ SAST
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonlee

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 07:42 ΜΜ AWST
Fowlea flavipunctata - Photo (c) Bug's eyes photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bug's eyes photography
Η ταυτότητα του χρήστη ignazio_avella: Fowlea flavipunctata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 83