Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:06 ΠΜ EDT
Cornus canadensis - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Cornus canadensis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:10 ΠΜ EDT
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:14 ΠΜ EDT
Spiraea alba latifolia - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Spiraea alba var. latifolia, Ένα μέλος του Σπειραία (Γένος Spiraea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:15 ΠΜ EDT
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:27 ΠΜ EDT
Ilex mucronata - Photo (c) campkinkora, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Ilex mucronata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:44 ΠΜ EDT
Anaphalis margaritacea - Photo (c) peupleloup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Anaphalis margaritacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:25 ΜΜ EDT
Pinus banksiana - Photo (c) pampoum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Pinus banksiana, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:07 ΜΜ EDT
Alnus incana rugosa - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Alnus incana ssp. rugosa, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμεουρδιά (Rubus idaeus)

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:49 ΜΜ EDT
Σμεουρδιά - Photo (c) Александра Яборова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Александра Яборова
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Σμεουρδιά (Rubus idaeus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:06 ΜΜ EDT
Aralia hispida - Photo (c) benandkerstyn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by benandkerstyn
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Aralia hispida, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:48 ΜΜ EDT
Kalmia angustifolia - Photo (c) Brian Hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brian Hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Kalmia angustifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:26 ΜΜ EDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:15 ΜΜ EDT
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:26 ΜΜ EDT
Euphrasia nemorosa - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Euphrasia nemorosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:32 ΜΜ EDT
Euthamia graminifolia - Photo (c) Christopher David Benda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher David Benda
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Euthamia graminifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:53 ΜΜ EDT
Lobelia inflata - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Ireland
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Lobelia inflata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:31 ΜΜ EDT
Picea mariana - Photo (c) dohertyr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Picea mariana, Ένα μέλος του Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:07 ΠΜ EDT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:54 ΠΜ EDT
Pilosella caespitosa - Photo (c) Rob Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Willson
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Pilosella caespitosa, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 12:10 ΜΜ EDT
Nuphar variegata - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Nuphar variegata, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:30 ΠΜ EDT
Vaccinium angustifolium - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Vaccinium angustifolium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:37 ΜΜ EDT
Galeopsis tetrahit - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Galeopsis tetrahit, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:44 ΜΜ EDT
Viburnum cassinoides - Photo (c) johnpand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnpand
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Viburnum cassinoides, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhtremblayy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:14 ΜΜ EDT
Nabalus altissimus - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Nabalus altissimus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninasaint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023
Epipactis helleborine - Photo (c) Cynthia Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cynthia Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Epipactis helleborine, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninasaint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

ninasaint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:46 ΠΜ EDT
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) laurabankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurabankey
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

ninasaint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:26 ΠΜ EDT
Φουσκούδι - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Φουσκούδι (Silene vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninasaint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:11 ΠΜ EDT
Ranunculus acris - Photo (c) rasanaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rasanaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Ranunculus acris, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

ninasaint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:18 ΠΜ EDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη ibarzabal_j: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4379