Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyhyde

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 09:04 AM PDT
Polypodium glycyrrhiza - Photo (c) maharas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Polypodium glycyrrhiza, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

abbyhyde

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 09:12 AM PDT
Ranunculus uncinatus - Photo (c) faerthen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Ranunculus uncinatus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica_wheatley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 06:17 PM PST
Larus brachyrhynchus - Photo (c) Teale Fristoe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Teale Fristoe
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Larus brachyrhynchus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciecjohn

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:01 AM PDT
Sedum oreganum - Photo (c) Claire Melanie Robertson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Claire Melanie Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Sedum oreganum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciecjohn

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:14 PM PDT
Prunus emarginata - Photo (c) Bob Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob Hansen
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Prunus emarginata, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkuzmawells

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 07:13 PM PDT
Spizella passerina - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlipka

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:41 PM PDT
Mytilus californianus - Photo (c) CAS Citizen Science, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cal Academy Citizen Science
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Mytilus californianus, Ένα μέλος του Μύδια (Γένος Mytilus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlipka

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:10 PM PDT
Tegula funebralis - Photo (c) Di, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Di
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Tegula funebralis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlipka

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:10 PM PDT
Doryteuthis opalescens - Photo (c) Christopher Chin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher Chin
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Doryteuthis opalescens, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

skirkvold

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 04:06 PM PDT
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) jjulio2000, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)

Παρατηρητής

alexn1

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:54 PM PDT
Ραπανίδα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

alexn1

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:54 PM PDT
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

alexn1

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:55 PM PDT
Leymus mollis - Photo (c) judith holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by judith holm
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Leymus mollis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah1546

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Circaea alpina - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Circaea alpina, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwellmatchim

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:40 AM PDT
Rumex acetosella - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Rumex acetosella, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 03:50 PM PDT
Lonicera involucrata - Photo (c) aekurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aekurtz
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Lonicera involucrata, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmpotter

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:44 PM PDT
Cerastium - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Γένος Cerastium, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_no

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:44 AM PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Polystichum munitum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_no

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:46 AM PDT
Symphoricarpos albus - Photo (c) Calli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Calli
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Symphoricarpos albus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:12 PM PDT

Τόπος

Metchosin, BC, CA (Google, OSM)
Ranunculus uncinatus - Photo (c) faerthen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Ranunculus uncinatus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianfynch

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:30 PM PDT
Hypericum calycinum - Photo (c) Mercedes Blanco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Hypericum calycinum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexn1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:03 AM PDT
Tellima grandiflora - Photo (c) Hedwig Storch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Tellima grandiflora, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxifrages

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:40 PM PDT
Ochlodes sylvanoides - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Ochlodes sylvanoides, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randrudland

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 01:07 PM PDT
Tellima grandiflora - Photo (c) Hedwig Storch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Tellima grandiflora, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloesandahl

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:14 AM PDT
Kindbergia oregana - Photo (c) kem_luther, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by kem_luther
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Kindbergia oregana, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloesandahl

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:14 AM PDT
Pilophorus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Γένος Pilophorus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

ballsussysus

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:22 AM PDT
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Kenneth Cole Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:20 AM PDT

Περιγραφή

Koksilah River Provincial Park

Lonicera ciliosa - Photo (c) Roger Steeb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by manzanita-pct
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Lonicera ciliosa, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marens

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 04:52 PM PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Plectritis congesta - Photo (c) edgeplot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Plectritis congesta, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

larissaissabron

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 01:32 PM PDT
Φτέρη - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη iancruickshank: Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13767