Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 10:06 PM CDT
Paramysidia mississippiensis - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Paramysidia mississippiensis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:55 AM CDT
Phanaeus difformis - Photo (c) cullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Phanaeus difformis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jeffreywetzel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:33 PM EDT
Gentianella quinquefolia - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Gentianella quinquefolia, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:58 AM CDT
Pantherophis obsoletus - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Pantherophis obsoletus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 11:53 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, US (Google, OSM)
Dysphania ambrosioides - Photo (c) Forest & Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Dysphania ambrosioides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2011 12:04 PM CDT
Gambusia - Photo (c) Michael Tobler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Gambusia, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacof

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 03:27 PM MST

Περιγραφή

Selva Baja Caducifolia en Paco´s Reserva de Flora y Fauna

Toxorhynchites - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Toxorhynchites, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:15 AM CDT
Σφιγγίδες - Photo (c) Manoj Kumar Tuteja, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:55 AM CDT

Τόπος

Ganado, TX, US (Google, OSM)
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_endler

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 07:56 AM UTC

Τόπος

Realitos, TX, US (Google, OSM)
Oxalis frutescens - Photo (c) Socorro Garcia Méndez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Oxalis frutescens, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:04 AM CDT

Περιγραφή

Some kind of algae. Not sure which group.

Batrachospermaceae - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Batrachospermaceae, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 07:05 PM CDT

Περιγραφή

Hyalella - Photo (c) U.S. Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Hyalella, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

lindseyspillane1

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:27 AM UTC

Περιγραφή

Lol 🤣

Σκύλος - Photo (c) Mossos. Generalitat de Catalunya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

hersotr

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 10:02 AM UTC
Gaillardiinae - Photo (c) james5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Υποφυλή Gaillardiinae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbinion

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 08:24 AM UTC
Chenopodium incanum - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Chenopodium incanum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbinion

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 08:24 AM UTC
Chenopodium - Photo (c) calebcam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Chenopodium, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

robynklenk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 05:00 PM UTC
Sphaeralcea - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Sphaeralcea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

pauline34

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:48 AM CDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2015 12:27 PM CDT

Περιγραφή

I think this aquatic larva is that of a beetle, but I'm open to opinions. Found in a shallow creek over limestone bedrock.

Ετικέτες

Hydrophilidae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Hydrophilidae, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

kaitlyn_kaplan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:31 PM EDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

emilyhouston

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:29 PM EDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

cat2022

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:28 PM EDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

clara340

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 09:02 AM EDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

cj571

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:09 AM EDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

jgoldy69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:33 PM EDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

kevin_jauregui

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:03 PM PDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

jpinion-1

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:00 AM PDT

Περιγραφή

Koi fish I saw in a big pond in Huntsville last week

Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

miyanal98

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:12 PM PDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

sleepycat35

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:10 PM CDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

aminalaoui

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:48 PM PDT
Cyprinidae - Photo (c) LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Cyprinidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3566