Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scholes_mark

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 05:47 PM UTC
Consolida - Photo (c) Joss Smithson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Υπογένος Consolida, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

samantharohrer

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 04:09 PM EDT
Hydrangea - Photo (c) piyapong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Hydrangea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξιά (Γένος Fagus)

Παρατηρητής

stokes_nc

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: carolina

Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξιά (Γένος Fagus)

Παρατηρητής

c1126

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:10 PM EDT
Οξιά - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

darthmul

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 12:19 PM EDT
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:52 PM EST

Περιγραφή

@hydaticus, what was this again?

Vaccinium crassifolium - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne Cadwell
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Vaccinium crassifolium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019
Marsilea mollis - Photo (c) Tatiana Lobato de Magalhães, Dr. Sc., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tatiana Lobato de Magalhães, Dr. Sc.
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Marsilea mollis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 12:31 PM PDT

Ετικέτες

Conopidae - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Οικογένεια Conopidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlystrukamp

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2013

Περιγραφή

I came across plenty of these small orange jelly fungi while hiking.

Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:10 AM EST

Περιγραφή

Just emerged from post oak acorn. @hydaticus

Curculio - Photo (c) Mick Talbot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Curculio, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cannizag

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 08:24 PM EDT
Sonora - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Sonora, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raindrops

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2016 10:33 PM -05
Sonora episcopa - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Sonora episcopa, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίνοι (Υποφυλή Ichneumonina)

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 11:58 AM CDT
Ιχνευμονίνοι - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Ιχνευμονίνοι (Υποφυλή Ichneumonina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santillanaale

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2016 06:37 AM CDT
Calligrapha serpentina - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Calligrapha serpentina, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoehn_melinda

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 04:05 PM EDT
Lampropeltis rhombomaculata - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Lampropeltis rhombomaculata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aredoubles

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2014 08:30 PM CDT
Lampropeltis calligaster - Photo (c) Justin Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Lee
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Lampropeltis calligaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:07 AM CDT
Mentzelia texana - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Mentzelia texana, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:26 AM CDT
Mentzelia texana - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Mentzelia texana, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpoteet

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 04:31 PM CDT

Περιγραφή

Eating a whiptail lizard

Salvadora lineata - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Salvadora lineata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_moise

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2016 05:15 PM CDT

Περιγραφή

Small garter snake found outside of the bushes of the animal hospital where I work - the client was unsure if the snake was dangerous or not.

Salvadora lineata - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Salvadora lineata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopperman

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2015 08:23 AM CDT
Salvadora lineata - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Salvadora lineata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasabenson

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2016 03:58 PM PDT

Περιγραφή

Oxybelis aeneus
30 May 2016
AZ, Santa Cruz Co., Pajarito Mountains along Ruby Road
Lat/long are approximate

Oxybelis microphthalmus - Photo (c) molossus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molossus
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Oxybelis microphthalmus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlasala

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:29 PM EDT

Περιγραφή

Parasite? Disease? What's causing the leaf curling?

Quercus falcata - Photo (c) Bruce Kirchoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Quercus falcata, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:06 PM MST

Περιγραφή

host Boerhavia sp.
SWAG is a virus

Wilsoniana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Wilsoniana, Ένα μέλος του Ωομύκητες (Συνομοταξία Oomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:07 PM EDT
Silphium perfoliatum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Silphium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

tmj6638

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 02:29 PM EST
Pityopsis aspera - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jtuttle
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Pityopsis aspera, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasgillispie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:59 AM EDT
Hexastylis - Photo (c) mjpapay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mjpapay
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Hexastylis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lucasgillispie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Humulus scandens - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmafagerberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:16 AM EDT
Dryopteris - Photo (c) Christopher David Benda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher David Benda
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Dryopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kainel

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 02:25 PM EDT

Τόπος

Mt Airy, NC, USA (Google, OSM)
Rhododendron - Photo (c) jfaupel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jfaupel
Η ταυτότητα του χρήστη hydaticus: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3736