Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belvedere04

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 12:12 ΜΜ JST

Περιγραφή

Japanese name: rengetsutsuji, レンゲツツジ, 蓮華躑躅.

The southern edge of the caldera of Mr. Akagi 赤城山 is carpeted with tsutsuji in full bloom these days.

Rhododendron japonicum - Photo (c) Σ64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Rhododendron japonicum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 09:32 ΠΜ AKDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 10:49 ΠΜ AKDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuminh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 06:17 ΜΜ +07
Lepisma saccharinum - Photo (c) Christian Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Lepisma saccharinum, Ένα μέλος του Λέπισμα (Γένος Lepisma)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fahrenheit_66

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:21 ΠΜ SAST
Pentanema britannica - Photo (c) Nuuuuuuuuuuul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Pentanema britannica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazus_jan

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014 02:33 ΜΜ CDT
Osyris lanceolata - Photo (c) Licínia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Licínia
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Osyris lanceolata, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazus_jan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2013 01:15 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Osyris lanceolata - Photo (c) Licínia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Licínia
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Osyris lanceolata, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yyykkyyykk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 03:44 ΠΜ AWST
Grona triflora - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Grona triflora, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelfinlay

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:54 ΜΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)
Agrionoptera insignis - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106611639464075912591
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Agrionoptera insignis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fahrenheit_66

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:21 ΠΜ SAST
Pentanema britannicum - Photo (c) Nuuuuuuuuuuul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Pentanema britannicum [inactive], Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chihiry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

“Take these with you. They smells great.” An acquaintance handed them to me.

Pseudocydonia sinensis - Photo (c) autan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Pseudocydonia sinensis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 12:00 ΜΜ JST
Humulus scandens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

fahrenheit_66

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 10:54 ΠΜ SAST
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fahrenheit_66

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 10:16 ΠΜ SAST
Cardamine pratensis - Photo (c) nzoo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Cardamine pratensis, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

fahrenheit_66

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:18 ΠΜ SAST
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) alan-otter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alan-otter
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεκούλι (Symphytum officinale)

Παρατηρητής

fahrenheit_66

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 12:15 ΜΜ SAST
Στεκούλι - Photo (c) Phil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Στεκούλι (Symphytum officinale)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fahrenheit_66

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:23 ΠΜ SAST
Rubus caesius - Photo (c) Jordi Roy Gabarra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Rubus caesius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fahrenheit_66

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:21 ΠΜ SAST
Inula britannica - Photo (c) Nuuuuuuuuuuul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Inula britannica [inactive], Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celucuk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 09:43 ΠΜ AWST
Ipomoea cairica - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Ipomoea cairica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juha1

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 04:51 ΠΜ CEST
Ficus racemosa - Photo (c) Geetha Ramaswami, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geetha Ramaswami
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Ficus racemosa, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

wineberrytown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 03:19 ΜΜ EDT
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) t0dd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)

Παρατηρητής

wineberrytown

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 01:15 ΜΜ EDT
Τριφύλλι Το Αρουραίο - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Τριφύλλι Το Αρουραίο (Trifolium arvense)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

superglamfab

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 09:00 ΠΜ EDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluelobster

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 11:03 ΠΜ EDT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluelobster

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 04:09 ΜΜ EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

superglamfab

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 08:51 ΠΜ EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) pamonthego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

superglamfab

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:27 ΜΜ EDT
Stellaria graminea - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Stellaria graminea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

superglamfab

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 01:20 ΜΜ EDT
Spergularia rubra - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Spergularia rubra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geologyjoel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 04:30 ΜΜ EDT
Plantago maritima - Photo (c) Megan Timmons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Megan Timmons
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Plantago maritima, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

wespratt

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:07 ΠΜ EDT

Τόπος

Vinalhaven (Google, OSM)
Αγριοκαστανιά - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη human_ecologist: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 495