Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver_mauricio

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 02:22 ΜΜ CST
Filistatidae - Photo (c) Clayton Bownds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clayton Bownds
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Οικογένεια Filistatidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesalbany

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 05:23 ΜΜ EDT

Τόπος

Albany Twp, ME, US (Google, OSM)
Philodromus - Photo (c) Ludivine Lamare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ludivine Lamare
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 08:25 ΜΜ WET
Thanatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Thanatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fruehlingspelzbiene

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 12:33 ΠΜ CEST

Τόπος

Niddatal (Google, OSM)
Trachyzelotes pedestris - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Trachyzelotes pedestris, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwiser15

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 05:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Ledbetter, TX, US (Google, OSM)
Agelenopsis - Photo (c) Kevin Wiener, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Wiener
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauradunn

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 04:16 ΜΜ EDT
Dolomedes tenebrosus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Dolomedes tenebrosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogao

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 08:32 ΜΜ EEST

Τόπος

Imatra, Suomi (Google, OSM)
Tetragnatha - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline45p

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 07:47 ΠΜ CEST
Philodromus rufus - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Σύνθετο Philodromus rufus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniiltikhomirov

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:04 ΠΜ +06
Olios - Photo (c) Kenneth Lorenzen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Lorenzen
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Olios, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apusaffinis

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 05:21 ΜΜ BST

Τόπος

Upper Shelton (Google, OSM)
Philodromus aureolus - Photo (c) Jörg Pageler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jörg Pageler
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Σύνθετο Philodromus aureolus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehutch0

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:17 ΠΜ CST

Τόπος

Cayo, BZ (Google, OSM)

Περιγραφή

This absolute felon was hiding in my towel and launched up my body at Mach 20. I will never be the same again.

Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση
Arachnids

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)

Παρατηρητής

ragkannan

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 08:08 ΜΜ CST

Τόπος

Cayo, BZ (Google, OSM)
Gonyleptoidea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υπεροικογένεια Gonyleptoidea, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ragkannan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:20 ΠΜ CST
Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annekeyoga

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Hordaland, NO (Google, OSM)
Araniella - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Araniella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahra786kgn

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 08:09 ΜΜ +04

Τόπος

Port Saeed (Google, OSM)
Oecobius - Photo (c) Jean and Fred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Oecobius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

maiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Αφιδόμορφα - Photo (c) bev wigney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bev wigney
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Αφιδόμορφα (Ανθυποτάξη Aphidomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grannyjanny

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:28 ΜΜ EDT
Araneus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

werner1955

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 07:49 ΜΜ CEST
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakemross

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 06:09 ΜΜ ADT
Pardosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaja001

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushroomfriends

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks a lot like a small mouse spider. I get a lot of bigger mouse spiders inside but I haven't seen one this thin before so maybe a different type?

Gnaphosidae - Photo (c) shespider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shespider
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoppy1

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 06:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Underside of black walnut.

Araneus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillerlover

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:55 ΠΜ MDT
Philodromus - Photo (c) Ludivine Lamare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ludivine Lamare
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ollie_wollie123

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Small ground spider found in bath tub

Gnaphosidae - Photo (c) shespider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shespider
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa2344

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 12:05 ΠΜ MST

Τόπος

Arizona (Google, OSM)
Olios giganteus - Photo (c) Mason S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mason S.
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Olios giganteus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuamoreno86

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 12:58 ΠΜ CDT

Τόπος

Kansas City (Google, OSM)
Entelegynae - Photo (c) calebcam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by calebcam
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofia_nogueira

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 12:01 ΜΜ WEST

Τόπος

Anaga Rural Park (Google, OSM)
Araneinae - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υποοικογένεια Araneinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renata_88

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 05:42 ΜΜ MSK
Thanatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Thanatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tferullo

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 12:36 ΜΜ EDT
Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajren10

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 10:25 ΠΜ CDT
Mimetus - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Mimetus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 32602