Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahgs

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 11:12 ΠΜ ADT

Τόπος

Waterford, NB, CA (Google, OSM)
Cyclosa - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wnggaming

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 08:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think this may be an egg sac of some type

Neospintharus trigonum - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Neospintharus trigonum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzieleslie

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 09:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Other than the fishing spider on the water retention pond a few weeks ago, this is one of the largest spiders I’ve ever seen. Note the 6 inch ruler above it on the stairs. Not in the water, but on the front porch stairs at night, so perhaps not fishing spider?. A click beetle approached it and even crawled under it at one point and photos indicated that the spider did watch it but did not appear to make a move otherwise.

Dolomedes tenebrosus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Dolomedes tenebrosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphylan

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024

Τόπος

Greenwood, ME, USA (Google, OSM)
Theridiinae - Photo (c) jcowles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by jcowles
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υποοικογένεια Theridiinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bittermelonfelon

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 11:02 ΜΜ EDT
Lycosinae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msieges

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 03:36 ΜΜ MDT
Araneus - Photo (c) Jon Glittenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danican38

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 12:20 ΜΜ -03
Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makeshiftmadison

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 12:46 ΜΜ EDT
Philodromus - Photo (c) Ludivine Lamare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ludivine Lamare
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlavdov

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 05:13 ΜΜ PDT
Calymmaria - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Calymmaria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_caballero_fernandez

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:16 ΠΜ CEST
Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri38

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 08:56 ΜΜ EEST
Philodromus margaritatus - Photo (c) Ludivine Lamare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ludivine Lamare
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Philodromus margaritatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfox16

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Συρφίδες - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gingercoleman

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 08:56 ΠΜ CDT
Castianeira - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Castianeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_blue_heron

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 01:42 ΜΜ MDT
Tibellus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Tibellus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laylaroset

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:58 ΠΜ CDT

Τόπος

Eagan (Google, OSM)

Περιγραφή

In my bathroom

Titanoeca - Photo (c) raedwulf68, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by raedwulf68
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Titanoeca, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmartin1027

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 08:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Is this a new state record? I don’t see any other recommended species that match as well as Karsch’s Purseweb.

Chelicerae were large, but not very visible in the picture for some reason. The stubs of where legs used to be are visible as well.

It was missing 3 legs. Found on ground while pulling weeds. It was stumbling around like a little idiot.

Ummidia - Photo (c) jorozko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Ummidia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwoodward

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Euagrus chisoseus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Euagrus chisoseus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

activismphotographer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 03:32 ΜΜ WITA
Heteropoda - Photo (c) Altaïr Ibn La Ahad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Altaïr Ibn La Ahad
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Heteropoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annushka

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 02:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Miami (Google, OSM)
Selenops - Photo (c) Nicky Bay, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicky Bay
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Selenops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathykling

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 11:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Need ID

Bittacomorpha - Photo (c) John Guerin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Guerin
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Bittacomorpha, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chwillbill68

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:01 ΜΜ EDT
Dolomedes tenebrosus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Dolomedes tenebrosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcarey2002

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 10:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Not sure what this is? Found on Dauphin Island, AL and someone else suggested it was a brown recluse, but that seems odd to me.

Hibana - Photo (c) Tom Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Hibana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parker25767

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:58 ΜΜ CDT
Entelegynae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedarridge

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 08:48 ΜΜ EDT

Τόπος

Indianapolis (Google, OSM)
Philodromus - Photo (c) Ludivine Lamare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ludivine Lamare
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegolopezduran

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 03:50 ΜΜ CST
Ageleninae - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υποοικογένεια Ageleninae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littleminnow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 05:16 ΜΜ MST
Olios giganteus - Photo (c) Mason S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mason S.
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Olios giganteus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel90399

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:57 ΜΜ CST
Ageleninae - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υποοικογένεια Ageleninae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gttex13

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:37 ΠΜ CDT
Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnadugan

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 10:11 ΠΜ PDT
Pardosa - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 01:15 ΜΜ ADT
Euryopis - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη htct: Γένος Euryopis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 46508