Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:22 ΠΜ EDT
Dynastes tityus - Photo (c) Nils Tack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nils Tack
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Dynastes tityus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahbradley

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 02:23 ΜΜ CDT
Romalea microptera - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Romalea microptera, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eco4life

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 08:37 ΠΜ CDT
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

nuts4hotwheels

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Καφέ Ανόλη - Photo (c) Jill Bazeley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelaroth

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The grasshopper was recently paralyzed by the wasp-like creature.

Microcentrum rhombifolium - Photo (c) 106584015630019574849, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 106584015630019574849
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Microcentrum rhombifolium, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txtc

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 03:26 ΜΜ CDT
Mydas clavatus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Mydas clavatus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb50

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 08:00 ΠΜ EDT
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwhiteley

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:57 ΜΜ EDT
Neandra brunnea - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Neandra brunnea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalan123

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 10:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Cuyahoga Falls (Google, OSM)
Noctuoidea - Photo (c) Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Υπεροικογένεια Noctuoidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyjones

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:04 ΠΜ AST
Coenobita clypeatus - Photo (c) ivanparr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ivanparr
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Coenobita clypeatus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 09:45 ΜΜ EDT
Narceus americanus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Σύνθετο Narceus americanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rusty19

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 02:26 ΜΜ EDT
Narceus americanus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Σύνθετο Narceus americanus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyjones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Crambidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Οικογένεια Crambidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Γένος Arion)

Παρατηρητής

gvilem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:52 ΜΜ UTC
Αρίων - Photo (c) Markus Horrer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Markus Horrer
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothlina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Tenodera sinensis - Photo (c) Lev Frid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

mothlina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eppiemiller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 01:50 ΜΜ EDT
Julida - Photo (c) MaLisa Spring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by MaLisa Spring
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Τάξη Julida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eppiemiller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 01:53 ΜΜ EDT
Julida - Photo (c) MaLisa Spring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by MaLisa Spring
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Τάξη Julida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhahn

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 05:08 ΜΜ EDT
Amblyomma - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Γένος Amblyomma, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

ebartkowski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:19 ΠΜ EDT
Dytiscidae - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Οικογένεια Dytiscidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

seth_jennrich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 11:06 ΠΜ EDT
Noctuoidea - Photo (c) Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Υπεροικογένεια Noctuoidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupiterz7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I counted 25 on the path

Noctuinae - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Υποοικογένεια Noctuinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivysimpkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 02:23 ΜΜ EDT
Dolichovespula maculata - Photo (c) Benigno Veraz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benigno Veraz
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisazimmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:50 ΠΜ EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autumn2022

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:15 ΠΜ EDT
Panorpa - Photo (c) Luciano Giussani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Γένος Panorpa, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msheehan51

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:18 ΠΜ EDT
Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maiayoung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:08 ΠΜ EDT
Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

mwhiting28

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:28 ΜΜ EDT
Tenodera sinensis - Photo (c) Lev Frid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max-h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:36 ΜΜ EDT
Culicinae - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Υποοικογένεια Culicinae, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa63

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:13 ΜΜ EDT
Tenodera sinensis - Photo (c) Lev Frid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hrachski: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 276