Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snsheth

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 04:57 PM PDT
Pedicularis attollens - Photo (c) Laura Molnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Pedicularis attollens, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowey1

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:38 PM PDT
Gentianopsis holopetala - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by tomhilton
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Gentianopsis holopetala, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hurst

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Euphagus cyanocephalus - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Euphagus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaicat5

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:45 AM PDT

Τόπος

Bridgeport, CA, US (Google, OSM)
Sceloporus - Photo (c) mabat5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Γένος Sceloporus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bzuzga

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Centrocercus urophasianus - Photo (c) Dan Dzurisin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Centrocercus urophasianus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deehimes

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Epipactis gigantea - Photo (c) Josh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Epipactis gigantea, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heso23

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Cusickiella quadricostata - Photo (c) Tim Messick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Cusickiella quadricostata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennanpopovic

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 09:11 AM PDT
Juniperus osteosperma - Photo (c) Robert Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Juniperus osteosperma, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bariel

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 12:11 PM PDT
Monardella odoratissima - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Monardella odoratissima, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wongatrappin

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:56 PM PDT
Eriogonum ovalifolium - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Eriogonum ovalifolium, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinningskunk

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:45 AM PDT
Mentzelia laevicaulis - Photo (c) Claire Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Mentzelia laevicaulis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deehimes

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:51 AM PDT
Epilobium obcordatum - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Epilobium obcordatum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)

Παρατηρητής

cdigitz

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 11:09 AM PDT

Περιγραφή

Spring lake

Κονβόλβουλος - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

jmrocha

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 08:01 PM UTC
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

jmrocha

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 08:05 PM UTC
Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:15 AM MDT
Καναδική Χήνα - Photo (c) Thomas J. Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

bobcop

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:46 PM CDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jdkoch908

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 03:55 PM CDT

Τόπος

St. Louis (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

bubo_scandiacus

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 06:51 AM UTC
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jessicakozel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 05:06 PM UTC

Τόπος

Lake Ozark (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasbeetle

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:59 PM UTC
Sitta carolinensis - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

randomunknownperson

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 03:19 PM UTC

Τόπος

Osage Beach (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidi_eaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 03:23 PM HST
Icterus spurius - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Icterus spurius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epbeeler

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:24 AM UTC
Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Piranga rubra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epbeeler

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 04:37 PM UTC
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

guyatschool09

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 07:21 PM CDT
Καναδική Χήνα - Photo (c) Thomas J. Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottpruitt68

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:54 PM CDT
Colinus virginianus - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Colinus virginianus, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

aaron109

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:53 PM UTC

Τόπος

High Ridge (Google, OSM)
Buteo - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Γένος Buteo, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)

Παρατηρητής

scenesbysteffens

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:34 PM CDT
Θωρακωτή Σκαλίδρα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

mks1951

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 06:41 PM UTC
Οικόσιτη Κότα - Photo (c) dchrisoh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hollycoates: Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 352