Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_kolasch

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 12:30 PM EDT
Acer saccharinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Acer saccharinum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

splnddfairywren

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:17 PM EDT
Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης - Photo (c) avislaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Σφένδαμος Ο Σακχαρώδης (Acer saccharum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodlandwench

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 10:32 AM EST
Abies balsamea - Photo (c) Jenn Megyesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Megyesi
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Abies balsamea, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 02:13 PM EST
Histrionicus histrionicus - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Histrionicus histrionicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_cicco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 10:08 AM EST

Περιγραφή

Walking around the woods and found this guy

Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark D. Read
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickajean

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 01:22 PM EDT
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janevivianfu

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:53 PM EDT
Astrangia poculata - Photo (c) Eric Heupel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Astrangia poculata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellie_thorson

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 11:53 AM EDT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoroche

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 01:04 PM EDT

Τόπος

Montauk (Google, OSM)

Περιγραφή

Washed ashore at Hither Hills

Argopecten irradians - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Argopecten irradians, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzeiger05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:46 AM EDT
Argopecten irradians - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Argopecten irradians, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raycama

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 03:38 PM EST
Melanitta perspicillata - Photo (c) Peter Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Melanitta perspicillata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raycama

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 04:00 PM EST
Melanitta perspicillata - Photo (c) Peter Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Melanitta perspicillata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpetologist17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 03:18 PM EST

Τόπος

Glen Head (Google, OSM)
Sitta carolinensis - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpetologist17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 03:20 PM EST

Τόπος

Brookville (Google, OSM)
Baeolophus bicolor - Photo (c) Stephen Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Baeolophus bicolor, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpetologist17

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Mila B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mila B.
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpetologist17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022

Τόπος

Glen Head (Google, OSM)
Melanerpes carolinus - Photo (c) Bill B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenagaebi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 12:03 PM JST
Hestina assimilis - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Hestina assimilis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

belvedere04

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:55 AM JST

Περιγραφή

Japanese name: コブハクチョウ, 瘤白鳥, kubuhakuchou.

Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

yodasan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:00 PM JST
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k280

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 01:49 PM EDT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleserrian

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:37 PM EST
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mli_herping

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Missing one of their front legs. Seemed like they were able to move just fine without it though.

Glyptemys insculpta - Photo (c) Elinor Osborn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elinor Osborn
Η ταυτότητα του χρήστη hmirando22: Glyptemys insculpta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22