Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saroi_ollei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:45 ΜΜ +09

Περιγραφή

And about 12 Eurasian Tree Sparrows

Βροχοπούλι Του Ειρηνικού - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Βροχοπούλι Του Ειρηνικού (Pluvialis fulva)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saroi_ollei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 05:49 ΜΜ +09

Περιγραφή

There were 2 more. Also a Palau flycatcher and 2 Palau fantails

Horornis annae - Photo (c) Heather Ketebengang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Ketebengang
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Horornis annae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2014 06:44 ΜΜ EST

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2014 06:36 ΜΜ EST

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmcminds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2018 11:39 ΠΜ JST
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drbh2o

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2014 09:16 ΜΜ HST
Mastigias papua etpisoni - Photo (c) Thibaud Aronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thibaud Aronson
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua ssp. etpisoni, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 03:02 ΜΜ JST

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)

Περιγραφή

Dive site Fish 'n' Fins House Reef. Max depth 16ft/5m, avg depth 8ft/2.5m, avg temp 85F/29C.

Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylijoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:56 ΠΜ +09

Τόπος

Palau (Google, OSM)
Mastigias papua etpisoni - Photo (c) Thibaud Aronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thibaud Aronson
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua ssp. etpisoni, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 03:20 ΜΜ +09
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:41 ΜΜ +09

Τόπος

Malakal, Palau, PW (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 09:34 ΠΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:41 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelsf

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 10:58 ΠΜ +09

Τόπος

Palau, PW (Google, OSM)
Mastigias papua - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenarricale

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 11:09 ΠΜ +09

Τόπος

Koror, Palau, PW (Google, OSM)

Περιγραφή

No tentacles - jellyfish lake

Mastigias papua etpisoni - Photo (c) Thibaud Aronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thibaud Aronson
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua ssp. etpisoni, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiago46

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 04:52 ΠΜ +09

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR1977.JPG

Mastigias papua etpisoni - Photo (c) Thibaud Aronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thibaud Aronson
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua ssp. etpisoni, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarthurjohnson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 08:36 ΠΜ +09
Phaleria nisidae - Photo (c) Kenneth R. Wood (NTBG), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth R. Wood (NTBG)
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Phaleria nisidae, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emengel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 04:15 ΠΜ +09
Argiope appensa - Photo (c) Franz Anthony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franz Anthony
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Argiope appensa, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emengel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 04:31 ΠΜ +09
Argiope appensa - Photo (c) Franz Anthony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franz Anthony
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Argiope appensa, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imade_tellei

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 04:28 ΜΜ +09

Τόπος

Koror, Palau, PW (Google, OSM)
Lymantriinae - Photo (c) Gaell Mainguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gaell Mainguy
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Υποοικογένεια Lymantriinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanyuewahchan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 1997

Τόπος

帛琉 (Google, OSM)
Nautilus belauensis - Photo (c) Kai Squires, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Squires
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Nautilus belauensis, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanyuewahchan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 1997

Τόπος

帛琉 (Google, OSM)
Mastigias papua etpisoni - Photo (c) Thibaud Aronson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thibaud Aronson
Η ταυτότητα του χρήστη hketebengang: Mastigias papua ssp. etpisoni, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1093