Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaccota

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 08:45 AM MDT
Ascophyllum nodosum - Photo (c) Elise Nyborg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Ascophyllum nodosum, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktnoon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 08:37 AM PDT
Fucus distichus - Photo (c) jengordon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Fucus distichus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα Ομοταξία Liliopsida

Παρατηρητής

noahh7a

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 09:33 AM EEST
Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:50 AM IDT

Περιγραφή

Tanzania, Usambara Mts, 1630 m.

Ensete - Photo (c) Jorge Emmanuel Escobar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Γένος Ensete, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriamb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:38 PM UTC

Τόπος

Huertas, Ecuador (Google, OSM)
Heliconia rostrata - Photo (c) Mika Andrianoelison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Heliconia rostrata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noelsmathew

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:00 AM EDT
Strelitziaceae - Photo (c) Anno Torr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Οικογένεια Strelitziaceae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianamazo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021
Alpinia purpurata - Photo (c) birdgazer66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Alpinia purpurata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle909

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 11:28 AM CST
Alpinia purpurata - Photo (c) birdgazer66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Alpinia purpurata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adayamitel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 11:28 AM CST
Alpinia purpurata - Photo (c) birdgazer66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Alpinia purpurata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adayamitel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:49 PM CST
Heliconia - Photo (c) Larry Myhre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Γένος Heliconia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle909

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:59 PM CST
Heliconia - Photo (c) Larry Myhre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Γένος Heliconia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlyniner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:14 PM CST
Heliconia psittacorum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Heliconia psittacorum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlyniner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:05 PM CST
Heliconia rostrata - Photo (c) Mika Andrianoelison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Heliconia rostrata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcaceres

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:13 PM -05

Τόπος

Cartagena (Google, OSM)
Heliconia psittacorum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Heliconia psittacorum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

h45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:46 PM UTC
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heathershats

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 05:45 PM EDT
Hedychium coronarium - Photo (c) 綠色力量, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Hedychium coronarium, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gomez5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 09:01 PM UTC
Calathea crotalifera - Photo (c) Hermes Vega, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Calathea crotalifera, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier644

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:00 PM UTC
Calathea crotalifera - Photo (c) Hermes Vega, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Calathea crotalifera, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hpaschallhsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:50 PM PDT
Lysichiton americanus - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevruegsegger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:42 PM PDT
Lysichiton americanus - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocacheux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:59 AM CDT
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivia689

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:57 PM EDT
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlyniner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:18 PM CST
Philodendron - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Γένος Philodendron, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccputz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:40 PM UTC
Alocasia micholitziana - Photo (c) sundeec, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Alocasia micholitziana, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle909

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:14 PM CST
Caladium bicolor - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Caladium bicolor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:33 AM EDT
Pistia stratiotes - Photo (c) José Humberto Castañón González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Pistia stratiotes, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardswatosh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Lysichiton americanus - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αροειδή Οικογένεια Araceae

Παρατηρητής

luisa252

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:08 PM -05

Τόπος

Neiva, CO-HU, CO (Google, OSM)
Αροειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alliecology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 01:58 PM EDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Symplocarpus foetidus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:00 AM PDT
Lysichiton americanus - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hfb: Lysichiton americanus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 184263