Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 01:02 ΜΜ UTC
Dianella - Photo (c) White Lavender, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by White Lavender
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Dianella, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:36 ΜΜ +11
Cupaniopsis - Photo (c) Martin LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Cupaniopsis, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:37 ΜΜ +11
Casuarina collina - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pierre-Louis Stenger
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Casuarina collina, Ένα μέλος του Καζουαρίνα (Γένος Casuarina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:29 ΠΜ +11
Mimusops elengi - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shiwalee Samant
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Mimusops elengi, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:14 ΠΜ +11
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Dendrophyllanthus aeneus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:40 ΠΜ +11
Dianella adenanthera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Dianella adenanthera, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:40 ΠΜ +11
Ludwigia octovalvis - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Ludwigia octovalvis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_rinck

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:42 ΠΜ +11
Codia spatulata - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Codia spatulata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 09:28 ΠΜ +11
Ficus habrophylla - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Ficus habrophylla, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:02 ΠΜ +11
Oxalis novae-caledoniae - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Oxalis novae-caledoniae, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:58 ΠΜ +11
Grevillea gillivrayi - Photo (c) Jonathan M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan M
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Grevillea gillivrayi, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:10 ΠΜ +11
Melodinus balansae - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Melodinus balansae, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:16 ΠΜ +11
Bocquillonia brachypoda - Photo (c) Valentin Nemia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentin Nemia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Bocquillonia brachypoda, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 11:22 ΠΜ +11
Alstonia balansae - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Alstonia balansae, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Nord, NC (Google, OSM)
Caledoniscincus aquilonius - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damien Brouste
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Caledoniscincus aquilonius, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesbor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 07:18 ΠΜ +11
Tarenna rhypalostigma - Photo (c) Nicolas Rinck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Rinck
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Tarenna rhypalostigma, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnkze

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 10:06 ΠΜ +11

Περιγραφή

Parsonsia scabra - Photo (c) Cazé Hélène, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Cazé Hélène
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Parsonsia scabra, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:41 ΜΜ +11
Dendrophyllanthus loranthoides - Photo (c) amouly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Dendrophyllanthus loranthoides, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:09 ΜΜ +11
Lepidocupania oedipoda - Photo (c) adurbano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Lepidocupania oedipoda, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:42 ΠΜ +11
Dendrophyllanthus platycalyx - Photo (c) adurbano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Dendrophyllanthus platycalyx, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2009 02:46 ΜΜ +11
Bikkia tetrandra - Photo (c) James Ojascastro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Ojascastro
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Bikkia tetrandra, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 03:35 ΜΜ +11
Beauprea neglecta - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Beauprea neglecta, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 11:52 ΠΜ +11
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Arthroclianthus deplanchei, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:46 ΜΜ +11
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Polyscias vieillardii, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 03:14 ΜΜ +11
Archirhodomyrtus baladensis - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Archirhodomyrtus baladensis, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:19 ΜΜ +11

Περιγραφή

Dendrophyllanthus guillauminii

Dendrophyllanthus - Photo (c) villegente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Dendrophyllanthus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

blanchoncat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Nord, NC (Google, OSM)
Rauvolfia semperflorens - Photo (c) Mataloué Yoan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mataloué Yoan
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Rauvolfia semperflorens, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2009 10:55 ΠΜ +11
Picrella trifoliata - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Picrella trifoliata, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:23 ΜΜ +11
Codia spatulata - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Codia spatulata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:36 ΜΜ +11
Coelospermum fragrans - Photo (c) amouly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Coelospermum fragrans, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1577