Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 08:39 ΠΜ +11
Endiandra - Photo (c) Casey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Casey
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Endiandra, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 08:30 ΠΜ +11
Basselinia eriostachys - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Basselinia eriostachys, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 08:46 ΠΜ +11
Alphitonia neocaledonica - Photo (c) Ryan McMinds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Alphitonia neocaledonica, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:12 ΜΜ +11
Eugenia - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Eugenia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:45 ΜΜ +11
Parsonsia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Parsonsia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2013 03:19 ΜΜ +11
Grewia persicifolia - Photo (c) Valentin Nemia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentin Nemia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Grewia persicifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Nord, NC (Google, OSM)
Dendrophyllanthus peltatus - Photo (c) Benoît HENRY, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoît HENRY
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Dendrophyllanthus peltatus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Nord, NC (Google, OSM)
Dendrophyllanthus peltatus - Photo (c) Benoît HENRY, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoît HENRY
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Dendrophyllanthus peltatus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2013 03:19 ΜΜ +11
Grewia prunifolia - Photo (c) Dominik Maximilián Ramík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dominik Maximilián Ramík
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Grewia prunifolia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017 02:26 ΜΜ +11
Dendrophyllanthus loranthoides - Photo (c) amouly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Dendrophyllanthus loranthoides, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)

Παρατηρητής

elinamg

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 04:48 ΜΜ +11
Σαπινδοειδή - Photo (c) Ong Jyh Seng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ong Jyh Seng
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecontejulie

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 10:30 ΠΜ +11
Stigmaphyllon discolor - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pierre-Louis Stenger
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Stigmaphyllon discolor, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 09:31 ΠΜ +11

Περιγραφή

Appendicula reflexa est une orchidée épiphyte autochtone largement répandue en Nouvelle-Calédonie, de Belep au nord jusqu'à l'Ile des Pins au sud.
Appendicula reflexa se trouve en forêt humide et maquis à une altitude de 0-1100 m.

www.endemia.nc/flore/fiche3106

Ετικέτες

Appendicula reflexa - Photo (c) Anuschka Faucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anuschka Faucci
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Appendicula reflexa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:08 ΠΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Syzygium bullatum - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Syzygium bullatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:14 ΠΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Meiogyne - Photo (c) filibot.web, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Meiogyne, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:40 ΠΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Diospyros - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Diospyros, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:45 ΠΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Archirhodomyrtus baladensis - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Archirhodomyrtus baladensis, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:59 ΠΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Cupaniopsis - Photo (c) Martin LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Cupaniopsis, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:37 ΠΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Helminthostachys zeylanica - Photo (c) Penny Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Penny Wang
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Helminthostachys zeylanica, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainerburkard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Metrosideros operculata francii - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Metrosideros operculata var. francii, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 12:33 ΜΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Syzygium - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Syzygium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:17 ΜΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Comptonella drupacea - Photo (c) Valentin Nemia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentin Nemia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Comptonella drupacea, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 10:17 ΠΜ +11

Περιγραφή

Myodocarpus vieillardii est une espèce d'arbuste de la famille des Myodocarpaceae, endémique de Nouvelle-Calédonie.

La marge de son feuillage est plus ou moins dentée.

endemia.nc/flore/fiche737

Ετικέτες

Myodocarpus vieillardii - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Myodocarpus vieillardii, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 04:04 ΜΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Hedycarya - Photo (c) Pete The Poet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Γένος Hedycarya, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 10:46 ΠΜ +11
Anisophyllum - Photo (c) shriya nagulavancha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by shriya nagulavancha
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Τμήμα Anisophyllum, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christelle141

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 10:00 ΠΜ +11
Codiaeum peltatum - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pierre-Louis Stenger
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Codiaeum peltatum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 12:54 ΜΜ +11
Guioa glauca - Photo (c) Miranda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Guioa glauca, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:17 ΠΜ +11

Τόπος

Voh, NC-NO, NC (Google, OSM)
Biancaea decapetala - Photo (c) Philippe RABAUTE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philippe RABAUTE
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Biancaea decapetala, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 08:43 ΠΜ +11
Scaevola montana - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Scaevola montana, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 10:31 ΠΜ +11

Περιγραφή

Alstonia lenormandii est un arbuste ou arbre de la famille des Apocynaceae, endémique de Nouvelle-Calédonie.

L'espèce est présente sur la Grande Terre, surtout concentrée dans l’extrême-sud mais elle s'étend le long de la côte est jusqu'au delà de Houaïlou, ainsi qu'à l'Ile des Pins.

endemia.nc/flore/fiche1666

Ετικέτες

Alstonia lenormandii - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη hervevan: Alstonia lenormandii, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2594